AWS Certificate Manager là gì ?

by khanhcd92
1.2K views

Chứng chỉ SSL miễn phí

Khi nói đến chứng chỉ SSL miễn phí, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến Let’s Encrypt. Nhưng thật ra thì, AWS Certificate Manager cũng cung cấp chứng chỉ SSL miễn phí. Bản chất ACM là một dịch vụ sẵn có miễn phí, cung cấp chức năng quản lý chứng chỉ SSL. Bạn không cần phải trả thêm gì khác ngoài chi phí cho các tài nguyên AWS mà bạn tạo ra để chạy ứng dụng.

AWS Certificate Manager

Với AWS Certificate Manager, bạn có thể nhanh chóng yêu cầu một chứng chỉ và triển khai chứng chỉ đó trên các tài nguyên AWS được tích hợp ACM( chẳng hạn như các dịch vụ Elastic Load Balancer, Amazon CloudFront và API Gateway,…) đồng thời cho phép AWS Certificate Manager xử lý các yêu cầu gia hạn chứng chỉ. Dịch vụ này còn cho phép bạn tạo các chứng chỉ riêng cho các tài nguyên nội bộ trong hệ thống mạng của mình và quản lý vòng đời của chứng chỉ một cách tập trung.

acm

Cách cấu hình

Ở phần này mình sẽ không nói cách cấu hình như nào vì các bạn có thể tham khảo trên tài liệu của AWS đã có hướng dẫn rất đầy đủ. Mình sẽ tập trung nói về các điểm lợi điểm hại của các cách cấu hình.Với ACM chúng ta sẽ có 3 cách cấu hình chính:

Cách 1: Import certificate

Cách này chỉ dùng khi chúng ta đăng kí domain từ bên thứ 3 khác không phải là AWS. Với domain mà bạn tự mua thì có thể dễ dàng sẽ lấy được certificate và key chain. Nhưng nếu domain của khách hàng của bạn thì họ sẽ rất khó để cung cấp chúng cho bạn. Đôi khi họ cũng chỉ là nguời mới không lưu trữ cái đó chả hạn. Đặc biệt khi domain hết hạn cần gia hạn lại thì họ cũng phải cung cấp lại các thông tin certificate mới của domain để mình import lại. Nó sẽ làm tốn thêm công sức nhiều. Cho nên cách này mình không khuyến cáo sử dụng.

case1

  • Certificate body: Certificate issued for a particular domain name
  • Certificate private key: Unencrypted (created without a password) private key.
  • Certificate chain: CA bundle of the issuing Certificate Authority

Cách cấu hình: https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/import-certificate-api-cli.html

Cách 2: Request a certificate with email

Cách này chúng ta sẽ cần điền thông tin email mà mình hoặc khách hàng đã dùng để đăng kí domain từ bên thứ 3 khác. Đôi khi khách hàng họ sẽ quên mất email đăng kí domain là email nào. Hoặc đơn giản họ chỉ là người mới tiếp quản công việc không thể nào biết được. Đặc biệt cách này cũng cần xử lý khi domain hết hạn mà gia hạn lại. Cho nên cách này mình không khuyến cáo sử dụng.

case1

Cách cấu hình: https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/gs-acm-request-public.html

Cách 3: Request a certificate with DNS validation

Sau khi đã hoàn thành các bước thì chúng ta sẽ cần export DNS từ phần đăng ký ACM. Chúng ta cần thêm thông tin này trên trang quản trị domain. Với cách này sẽ đảm bảo khách hàng dễ xử lý với việc thêm nó và an toàn cho thông tin certificate domain của khách hàng.

case1

Ví dụ: Hệ thống khách hàng xây dựng trên AWS, nhưng lại đăng kí domain với Godday. Chúng ta có thể vào GoDaddy thêm 1 record với type là CNAME. Sau đó lấy các thông tin export từ ACM để điền vào. Hoàn thành bước này thì chúng ta đã đảm bảo phần có thể active được ACM. Ngoài ra với cách này chúng ta sẽ không cần lo lắng về việc khi domain hết hạn và gia hạn lại. Mình sẽ không phải làm gì thêm từ phía ACM. Mình khuyến khích nên sử dụng cách này. Nó sẽ vừa dễ dàng cho mình và cho khách có thể xử lý được mà không bị phụ thuộc certificate của domain hoặc email đã đăng kí.

godady

Cách cấu hình: https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/dns-validation.html

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like