Giả lập môi trường phát triển AWS với LocalStack

by khanhcd92
2.4K views
This entry is part [part not set] of 1 in the series Localstack
 • Giả lập môi trường phát triển AWS với LocalStack

Khi chúng ta xây dựng các ứng dụng với AWS, chúng ta truy cập các dịch vụ AWS khác nhau cho nhiều mục đích: lưu trữ tệp trong S3, lưu một số dữ liệu trong DynamoDB, gửi tin nhắn tới SQS, viết trình xử lý sự kiện bằng các hàm lambda và nhiều mục đích khác.

Tuy nhiên, trong những ngày đầu phát triển, chúng ta thích tập trung vào việc viết mã ứng dụng thay vì dành thời gian cho việc thiết lập môi trường để truy cập các dịch vụ AWS. Việc thiết lập môi trường phát triển để sử dụng các dịch vụ này tốn nhiều thời gian và phát sinh chi phí không mong muốn với AWS.

Để tránh bị sa lầy bởi những tác vụ thông thường này, chúng ta có thể sử dụng LocalStack để phát triển và kiểm tra các ứng dụng của mình với các triển khai mô phỏng của các dịch vụ này.


Tại sao nên dùng LocalStack?

Chúng ta thường hay sử dụng phương thức dummy như mock, fake, proxy object để chạy Unit test cho ứng dụng với việc sử dụng các liên kết bên ngoài như database, aws, …

Với LocalStack, chúng ta sẽ giả lâp môi trường trường AWS phía local. LocalStack hỗ trợ:

 • Chạy các ứng dụng tương tác với các dịch vụ AWS ở phía local mà không cần kết nối môi trường thật.

 • Tránh sự phức tạp của cấu hình AWS và tập trung vào phát triển.

 • Tích hợp chạy thử nghiệm với CI / CD pipeline.

 • Cấu hình và thử nghiệm các kịch bản lỗi.


Cách sử dụng LocalStack?

Việc sử dụng LocalStack của chúng tôi tập trung vào hai nhiệm vụ:

 • Chạy LocalStack.
 • Ghi đè URL điểm cuối AWS bằng URL của LocalStack.

LocalStack thường chạy bên trong vùng chứa Docker, nhưng thay vào đó chúng ta cũng có thể chạy nó dưới dạng ứng dụng Python.


Chạy Localstack với Python

Trước tiên, chúng ta cài đặt LocalStack bằng pip:

pip install localstack

Sau đó, chúng ta bắt đầu localstack bằng lệnh start:

localstack start

Thao tác này sẽ khởi động LocalStack bên trong vùng chứa Docker.


Chạy Localstack với Docker

Bạn cũng có thể sử dụng tệp docker-compose.yml từ Github và sử dụng lệnh này (hiện yêu cầu docker-compile phiên bản 1.9.0+):

docker-compose up

Tùy chỉnh LocalStack

Mặc định của LocalStack là tạo ra tất cả các dịch vụ được hỗ trợ với mỗi dịch vụ trong số chúng đang lắng nghe trên cổng 4566. Chúng ta có thể ghi đè hành vi này của LocalStack bằng cách thiết lập một vài biến môi trường.

Port mặc định 4566 có thể được ghi đè bằng cách đặt biến môi trường EDGE_PORT. Chúng tôi cũng có thể định cấu hình LocalStack để tạo ra một nhóm dịch vụ hạn chế bằng cách đặt danh sách tên dịch vụ được phân tách bằng dấu phẩy làm giá trị cho biến môi trường SERVICES:

version: '2.1'

services:
 localstack:
  container_name: "${LOCALSTACK_DOCKER_NAME-localstack_main}"
  image: localstack/localstack
  ports:
   - "4566-4599:4566-4599"
   - "${PORT_WEB_UI-8080}:${PORT_WEB_UI-8080}"
  environment:
   - SERVICES=s3,dynamodb

Trong file docker-compose.yml này, chúng ta đặt biến môi trường SERVICES thành tên của dịch vụ chúng ta muốn sử dụng trong ứng dụng của mình (S3 và DynamoDB).


Kết nối với LocalStack

Chúng ta truy cập các dịch vụ AWS thông qua AWS CLI hoặc từ các ứng dụng của chúng ta bằng AWS SDK.

AWS SDK và CLI là một phần không thể thiếu trong bộ công cụ của chúng ta để xây dựng ứng dụng với các dịch vụ AWS. SDK cung cấp các thư viện máy khách bằng tất cả các ngôn ngữ lập trình phổ biến như Java, Node js hoặc Python để truy cập các dịch vụ AWS khác nhau.

Cả AWS SDK và CLI đều cung cấp tùy chọn ghi đè URL của AWS API. Chúng ta thường sử dụng điều này để chỉ định URL của máy chủ proxy của chúng ta khi kết nối với các dịch vụ AWS từ phía sau máy chủ proxy của công ty. Chúng ta sẽ sử dụng tính năng tương tự này trong môi trường local của chúng tôi để kết nối với LocalStack.

Chúng ta thực hiện việc này trong AWS CLI bằng các lệnh như sau:

aws --endpointurl http://localhost:4566 s3 ls

Việc thực thi lệnh này sẽ gửi các yêu cầu đến URL của LocalStack được chỉ định làm giá trị của tham số dòng lệnh URL điểm cuối (localhost trên port 4566) thay vì đến AWS thật.

Chúng ta sử dụng cách tiếp cận tương tự khi sử dụng SDK:

URI endpointOverride = new URI("http://localhost:4566");
S3Client s3 = S3Client.builder()
 .endpointOverride(endpointOverride ) // <-- Overriding the endpoint
 .region(region)
 .build();

Ở đây, chúng ta đã ghi đè điểm cuối AWS của S3 bằng cách cung cấp giá trị của URL của LocalStack làm tham số cho phương thức endpointOverride trong lớp S3ClientBuilder.

Toàn bộ bài viết là giới thiệu về framework LocalStack. Trong bài viết sau, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tích hợp nó vào source code như nào nhé.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like