Cải thiện Terminal mặc định của MacOS với zsh và zsh-autosuggestions

by cdkhanh92
8.9K views

Giới thiệu chung

Sau khoảng thời gian làm việc trên MacOS, có quá nhiều lệnh bạn phải nhớ, hoặc đôi khi bạn phải thực hiện đi thực hiện lại nhiều lần, giá như terminal ngoài auto-complete mà có thể suggest được lệnh cho chúng ta thì tốt biết mấy. Bài viết này giúp bạn giải quyết điều đó!

😄

Về mình, thực ra mình là một thằng Developer khá đơn giản  nên mình thích mọi thứ cũng đơn giản, rộng rãi và thoáng đãng. Cũng bởi lẽ đó nên ngay từ khi bắt đầu sử dụng MacOS để làm việc, mình đã yêu thích Terminal mặc định của nó; ngay từ khi nhìn cái logo đơn giản nhưng không kém phần bắt mắt.

Để làm được việc suggest lệnh thì với /bin/bash là không đủ, chúng ta cần đổi bộ shell mặc định này sang một thằng khác mạnh mẽ hơn đó là Z-Shell hay còn gọi là zsh.

Đi kèm zsh có một framework đó là oh-my-zsh support mọi thứ từ theme, command line prompts, auto suggestions, .etc. Trong bài mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt zsh và oh-my-zsh trên MacOS, tích hợp plugin zsh-autosuggestions cho oh-my-zsh để terminal có thể tự động suggest lệnh cho chúng ta. Hãy cùng bắt đầu nhé!

Cài đặt zsh

Cài đặt trực tiếp zsh thông qua brew như sau:

$ brew install zsh

Kiểm tra xem đã cài đặt thành công chưa:

$ which zsh

/usr/local/bin/zsh

Cài đặt oh-my-zsh

Bây giờ chúng ta cài đặt oh-my-zsh, là một framework cho zsh sẽ giúp mình cài đặt nhiều thứ như theme, PS1 prompts:

$ sh -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh)"

Cài đặt zsh-autosuggestions

Cài đặt plugin zsh-autosuggestions, giúp tự động suggetions các lệnh mà mình đã dùng:

➜ brew install zsh-autosuggestions

$ brew install zsh-autosuggestions

Tiếp đó để kích hoạt plugin zsh-autosuggtestions lên, mình cần chạy thêm lệnh sau:

➜ source ~/.oh-my-zsh/custom/plugins/zsh-autosuggestions/zsh-autosuggestions.zsh

Khởi động lại terminal và tận hưởng:

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.