AWS CDK là gì ?

by khanhcd92
747 views
This entry is part [part not set] of 2 in the series AWS CDK

Infrastructure as Code

Khái niệm này đã có rất nhiều bài viết nói về. Nên mình chỉ trích dẫn nội dung chính như bên dưới.

Infrastructure as code (IaC) is the process of managing and provisioning computer data centers through machine-readable definition files, rather than physical hardware configuration or interactive configuration tools. The IT infrastructure managed by this process comprises both physical equipment, such as bare-metal servers, as well as virtual machines, and associated configuration resources. The definitions may be in a version control system. It can use either scripts or declarative definitions, rather than manual processes, but the term is more often used to promote declarative approaches.

Để hiểu rõ hơn về IaC, mọi người đọc link bên dưới nhé. https://magz.techover.io/2021/08/19/infrastructure-as-code/

AWS CDK

 • AWS (AWS CDK) là một framework phát triển phần mềm mã nguồn mở để xác định cơ sở hạ tầng đám mây trong mã và cung cấp nó thông qua AWS CloudFormation.

 • Nó cung cấp tính trừu tượng hướng đối tượng mức cao để xác định tài nguyên AWS một cách phân cấp bằng cách sử dụng sức mạnh của các ngôn ngữ lập trình hiện đại. Sử dụng thư viện cấu trúc cơ sở hạ tầng của CDK, bạn có thể dễ dàng đóng gói các phương pháp hay nhất của AWS vào định nghĩa cơ sở hạ tầng của mình và chia sẻ nó mà không cần lo lắng về logic bản soạn sẵn.

 • AWS CDK có hỗ trợ hạng nhất cho TypeScript, JavaScript, Python, Java và C #.

cdk

Tại sao nên sử dụng AWS CDK ?

 • AWS CDK cho phép phát triển hạ tầng với code và triển khai nó lên AWS qua CloudFormation. Bạn sẽ nhận được toàn bộ lợi ích của CloudFormation.

 • Sử dụng các ngôn ngữ lập trình, công cụ và quy trình làm việc quen thuộc – AWS CDK cho phép bạn phát triển cơ sở hạ tầng bằng TypeScript, Python, Java và .NET.

 • Triển khai cơ sở hạ tầng và runtime code cùng nhau – AWS CDK cho phép bạn tham chiếu các runtime code của mình trong cùng một dự án với cùng một ngôn ngữ lập trình

 • Sử dụng logic (câu lệnh if, vòng lặp for, v.v.) khi xác định cơ sở hạ tầng của bạn

 • Sử dụng các kỹ thuật hướng đối tượng để tạo mô hình hệ thống của bạn

 • Xác định các nội dung tóm tắt ở cấp độ cao, chia sẻ và xuất bản chúng cho nhóm, công ty hoặc cộng đồng của bạn

 • Tổ chức dự án của bạn thành các mô-đun hợp lý

 • Chia sẻ và sử dụng lại cơ sở hạ tầng của bạn làm thư viện

 • Kiểm tra mã cơ sở hạ tầng của bạn bằng các giao thức tiêu chuẩn ngành

cdk

Cấu trúc CDK Code

Apps

 • Chạy chương trình
 • Render and triển khai cfn templates

Stacks

 • Đơn vị triển khai
 • Gồm thông tin region và account id

Constructs

 • Đại diện các tài nguyên AWS
 • Có thể hình thành cấu trúc cây phân cấp

cdk

 • Chúng là các tệp bao gồm mọi thứ cần thiết để triển khai ứng dụng của bạn lên môi trường đám mây.

 • Đơn vị triển khai trong AWS CDK được gọi là stack. Tất cả các tài nguyên AWS được xác định trong phạm vi của một stack, trực tiếp hoặc gián tiếp, đều được cung cấp như một đơn vị duy nhất. Vì AWS CDK stack được triển khai thông qua AWS CloudFormation stack nên chúng có những hạn chế giống như trong AWS CloudFormation.

 • Construct là các khối xây dựng cơ bản của ứng dụng AWS CDK. Một cấu trúc đại diện cho một "thành phần đám mây" và đóng gói mọi thứ AWS CloudFormation cần để tạo thành phần đó.

CDK Lifecycle

 • CDK (với sự trợ giúp của AWS CLI) biên dịch App của nó (App sẽ chạy chương trình có chứa các StackConstruct)
 • CDK tổng hợp mã để chuyển nó thành mẫu CloudFormation. Khi bạn chạy cdk, hãy triển khai mã mà chúng tôi đã đặt trong lib / <code_name> .ts được phân tích cú pháp bởi CDK Framework, sau đó tạo một mẫu CloudFormation nằm trong thư mục cdk.out và cuối cùng triển khai nó vào CloudFormation.
 • Mẫu CloudFormation được triển khai trong tài khoản AWS và chạy để tạo tất cả các thành phần AWS

cdk

AWS workflow

cdk

Đây chỉ là phần giới thiệu về AWS CDK trong chuỗi bài viết về AWS CDK, mình sẽ làm demo ở bài viết sau nhé. Mong mọi người ủng hộ.

Tham khảo: https://dev.to/aws-builders/everything-about-aws-cdk-489m

Series Navigation

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like