Cách Grab sử dụng DynamoDB để xử lý hàng triệu đơn hàng mỗi ngày

by huulinhcvp
801 views

Nội dung

Giới thiệu

Trong thực tế, sau khi một khách hàng đặt một đơn hàng GrabFood từ ứng dụng Grab, đối tác bán hàng sẽ chuẩn bị đơn hàng. Một đối tác tài xế (Grab Bike) sẽ tiếp nhận đơn hàng và vận chuyển cho khách hàng. Làm cách nào mà nền tảng đặt hàng (Order Platform) có thể xử lý hàng triệu đơn hàng như vậy mỗi ngày !?

Nhìn chung, có thể phân loại các truy vấn mà Order Platform cần xử lý làm 2 loại: transactional queries vs analytical queries. Các truy vấn transactional ví dụ như: Create đơn hàng, Update đơn hàng, Get đơn hàng theo ID, Get các đơn hàng đang được xử lý của một khách hàng,… Những truy vấn này là những truy vấn quan trọng cần xử lý chính xác, hiệu quả. Các truy vấn analytical ví dụ như: Get lịch sử đơn hàng, Get các metrics thống kê về đơn hàng,…

→ Order Platform cần được thiết kế để có thể xử lý một lượng lớn dữ liệu transaction hàng tháng.

Sau khi phân loại các mẫu truy vấn như trên, nhóm Kỹ sư của Grab đã đặt ra 3 mục tiêu thiết kế hệ thống Database để lưu trữ và xử lý như sau:

 • Stability (Tính ổn định): Giải pháp cơ sở dữ liệu phải đảm bảo phục vụ được khả năng đọc/ghi với thông lượng cao (Queries per Second, hay QPS). Xử lý đơn hàng trực tuyến phải có tính sẵn sàng cao.
 • Scalability and cost (Khả năng mở rộng và chi phí): Giải pháp phải đáp ứng được sự phát triển nhanh chóng về mặt business, ngoài ra giải pháp phải hiệu quả về chi phí trên quy mô lớn.
 • Consistency (Tính nhất quán): strong consistency cho các đối với các transactional querieseventually consistency với các analytical queries.

Với các mục tiêu đó, Grab team đã quyết định thiết kế giải pháp cơ sở dữ liệu sử dụng các loại Database khác nhau, một để xử lý các transactional queries (OLTP) và một để xử lý các analytical queries (OLAP).

Hình 1: Tổng quan giải pháp cơ sở dữ liệu cho Order Platform

Vì các mục đích sử dụng khác nhau nên các cơ sở dữ liệu OLTP và OLAP sẽ lưu trữ data theo các cách khác nhau, với cùng một nguồn data nhưng OLTP sẽ lưu trữ chúng trong thời gian ngắn, ngược lại thì OLAP sẽ lưu trữ data trong thời gian dài hơn nhằm truy xuất các thông tin lịch sử và thống kê với dữ liệu. Trong Hình 1, Grab team sử dụng một Data Ingestion pipeline để có thể lưu trữ giữ liệu nhất quán trong cả 2 cơ sở dữ liệu. Cần lưu ý rằng, pipeline này sẽ hoạt động bằng cách sử dụng các phương pháp xử lý asynchronous (bất đồng bộ) vì chúng ta không cần phải xử lý các truy vấn với OLAP trực tuyến, real-time như OLTP.

Trong bài viết này, tôi sẽ tập trung vào phân tích cách Grab xử lý hàng triệu đơn hàng mỗi ngày, chính vì vậy mà trong các phần tiếp theo, tôi sẽ không đề cập đến cơ sở dữ liệu OLAP. Các bạn nếu có hứng thú, có thể tìm đọc thêm các tài liệu từ Grab Tech Blog.

Với các truy vấn OLTP, Grab team chọn DynamoDB là công nghệ lưu trữ và xử lý dữ liệu. Trong phần 2, tôi sẽ phân tích tại sao DynamoDB lại phù hợp. Phần 3, tôi sẽ phân tích Grab sử dụng DynamoDB như thế nào trong thiết kế mô hình dữ liệu hiệu quả.

Tại sao lại là DynamoDB?

Để trả lời câu hỏi này, tôi sẽ phân tích tính phù hợp của DynamoDB đối với việc đáp ứng các mục tiêu thiết kế được nêu ở phần trước.

Điều đầu tiên để nói về DynamoDB, nó là một cơ sở dữ liệu NoSQL, fully-managed được cung cấp bởi AWS, có tính khả dụng cao (high availability), hiệu năng cao (high performance) với hiệu suất chỉ 1 phần nghìn giây (single-digit millisecond performance), khả năng mở rộng quy mô vô hạn mà không giảm hiệu suất (infinite scaling with no performance degradation) → Stability.

High availability

DynamoDB tự động phân phối dữ liệu và lưu lượng truy cập qua một số lượng máy chủ vừa đủ để xử lý các yêu cầu lưu trữ và thông lượng trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất nhanh chóng và nhất quán. Tất cả dữ liệu được lưu trữ sử dụng ổ đĩa SSD và tự động được replicated qua các AZs khác nhau → high availability & high durability. Hơn nữa, chúng ta có thể sử dụng Global Tables để đồng bộ dữ liệu qua các Regions.

Data models

Trước khi nói về hiệu suất, tôi đề cập một chút về các mô hình dữ liệu mà DynamoDB hỗ trợ. Trong DynamoDB, có 2 mô hình dữ liệu đó là key-value store (sử dụng hash table) → cho phép hiệu suất truy vấn O(1) và wide-column store (sử dụng B-tree) → cho phép hiệu suất truy vấn O(log(n)), n là kích thước của 1 collections các phần tử có chung partition key.

DynamoDB cho phép truy cập dữ liệu theo nhiều cách (access patterns) khác nhau với hiệu suất cao → điều quan trọng với DynamoDB đó là chúng ta phải thiết kế mô hình dữ liệu hiệu quả, tôi sẽ tiếp tục đề cập đến điều này trong phần 3 – Grab đã sử dụng DynamoDB thế nào?

Infinite scaling with no performance degradation

DynamoDB có khả năng scale vô hạn là nhờ cơ chế sharding dữ liệu qua nhiều server instances. Partitions là đơn vị lưu trữ cốt lõi của các DynamoDB tables. Khi một HTTP request (ứng dụng giao tiếp với DynamoDB qua HTTP connection thay vì TCP connection như các cơ sở dữ liệu truyền thống khác) tới DynamoDB, request router sẽ lấy partition key trong request đó và áp dụng một hàm băm (hash function) đối với partition key này. Kết quả của hàm băm sẽ chỉ định server nơi mà dữ liệu được lưu trữ, request sau đó sẽ được chuyển tiếp đến server nơi lưu trữ dữ liệu để thực hiện read/write với dữ liệu. Thiết kế này giúp cho DynamoDB có thể bổ sung thêm các storage nodes vô hạn khi dữ liệu scale up.

Trong các phiên bản sớm hơn của DynamoDB, thông lượng được chia sẻ đều giữa các partitions → có thể dẫn đến mất cân bằng truy cập dữ liệu (có partition thì cần truy cập nhiều → không đủ tài nguyên, có partition thì nhu cầu truy cập ít hơn → thừa tài nguyên). Tuy nhiên, DynamoDB team hiện nay đã cho phép adaptive capacity, có nghĩa là thông lượng sẽ tự động được đáp ứng đủ cho các items cần truy cập nhiều, DynamoDB tự động cung cấp capacity cao hơn cho các partitions có nhiều lưu lượng truy cập hơn → DynamoDB có thể đáp ứng thông lượng lên đến 1000 WCUs (write capacity units) và 3000 RCUs (read capacity units). Hay nói một cách khác, DynamoDB có thể đáp ứng đến tối đa 3000 read Queries per second1000 write Queries per Second → hiệu suất cao.

Ngoài ra, AWS còn cung cấp một tính năng nữa cho DynamoDB, gọi là DynamoDB Accelerator (DAX) – một fully-managed in-memory cache cho bảng DynamoDB. Mặc dù hiệu suất của DAX có thể không thực sự mạnh như Redis nhưng DAX có thể là một giải pháp caching phù hợp cho phép tốc độ đủ nhanh, ít bảo trì và tiết kiệm chi phí hơn so với các bộ đệm khác.

Tóm lại, với DynamoDB, chúng ta vẫn có thể đảm bảo single-digit millisecond performance khi dữ liệu scale up. Chúng ta có thể mở rộng dữ liệu lên đến 10TB mà vẫn không suy giảm hiệu suất như sử dụng với 10GB. Điều mà không thể được đáp ứng trong các cơ sở dữ liệu quan hệ – ở đó, hiệu suất giảm dần khi dữ liệu scale up.

Consistency

Khi nói về các databases và các hệ thống phân tán, một trong những thuộc tính cần xem xết đó là các cơ chế consistency mà nó chúng hỗ trợ.

Với DynamoDB, có 2 tùy chọn consistency mà cơ sở dữ liệu này hỗ trợ:

 • Strong consistency
 • Eventual consistency

Với strong consistency, bất kỳ item nào chúng ta đọc từ DynamoDB sẽ phản ánh tất cả các yêu cầu writes đã xảy ra trước đó, trước khi yêu cầu đọc được thực thi. Ngược lại, với eventual consistency thì các yêu cầu đọc items có thể không phản ánh tất cả các yêu cầu writes xảy ra trước đó.

→ Các transactional queries trong Order Platform hoàn toàn có thể được sử dụng với strong consistency trong DynamoDB.

Cost effective

DynamoDB cung cấp một mô hình định giá linh hoạt. Với hầu hết các cơ sở dữ liệu, chi phí dựa trên 1 lượng capacities nhất định cho máy chủ bao gồm CPU, RAM, Hard Disks,… → điều này không tối ưu vì chúng ta sẽ phải trả tiền cho tài nguyên thay vì trả cho workload ta sử dụng (bao nhiêu truy vấn mỗi giây/queries per second)

Ngược lại, DynamoDB được định giá trực tiếp dựa trên workload mà ứng dụng cần, chúng ta chỉ định thông lượng dựa trên WCU (write capacity units) và RCU (read capacity units). Một RCU cung cấp 1 strongly-consistent read per second hoặc 2 eventually-consistent reads per second, lên đến 4KB kích thước. Một WCU cho phép 1 write per second, lên đến 1KB kích thước → Chi phí cho Read và Write là riêng biệt → Có thể tối ưu 1 trong 2 độc lập dựa trên nhu cầu ứng dụng.

Điều thú vị với DynamoDB là chúng ta có thể điều chỉnh thông lượng WCU và RCU nếu cần. Ví dụ như vào ban đêm hoặc cuối tuần, chúng ta có thể giảm thông lượng để tiết kiệm chi phí.

Nếu chúng ta không estimate được thông lượng của ứng dụng → DynamoDB cung cấp tùy chọn On-Demand capacity mode (chi phí cao hơn Provisioned capacity mode) → Có thể sử dụng On-Demand capacity mode trong quá trình phát triển, thực thi load testing để đưa ra Provisioned capacity phù hợp → tiết kiệm chi phí.

Năm 2017, AWS công bố một tính năng gọi là Time-to-live (TTL) cho DynamoDB, cho phép DynamoDB tự động xóa các item khi chúng ta chỉ muốn lưu trữ chúng cho 1 thời gian ngắn → điều này phù hợp với nhu cầu sử dụng DynamoDB của Grab, khi mà Grab team đã thiết kế một Data Ingestion Pipeline để lưu trữ dữ liệu lâu dài trong cơ sở dữ liệu OLAP. Việc lưu trữ dữ liệu trong DynamoDB trong thời gian ngắn còn cho phép hiệu quả chi phí cũng như đảm bảo hiệu suất luôn ổn định cao → đáp ứng được các transactional queries hàng ngày.

Sử dụng DynamoDB như thế nào?

Single-table design

Khi mô hình hóa dữ liệu với DynamoDB, chúng ta nên sử dụng càng ít bảng càng tốt, lý tưởng nhất là chỉ sử dụng 1 bảng cho toàn bộ ứng dụng → single-table design. Tại sao lại như vậy !?

Với các cơ sở dữ liệu quan hệ, thông thường chúng ta sẽ tạo 1 bảng ứng với mỗi entity (thực thể) trong ứng dụng. Các bảng có thể liên kết với nhau thông qua foreign keys → qua đó dữ liệu có thể được truy vấn qua các bảng sử dụng các phép toán joins. Các phép joins này khá tốn kém, khi mà nó phải scan nhiều bảng, so sánh các giá trị,… và trả về các kết quả.

DynamoDB được xây dựng cho các use cases với hiệu suất truy vấn cao, quy mô dữ liệu lớn, như Order Platform của Grab → Các phép toán joinskhông phù hợp với các use cases như vậy. Thay vì cải thiện các phép toán joins trên quy mô dữ liệu lớn, DynamoDB giải quyết vấn đề bằng cách loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng joins trong truy vấn. Loại bỏ bằng cách nào !?

Cơ chế pre-join trong DynamoDB có thể cho phép liên kết dữ liệu tương tự như các cơ sở dữ liệu quan hệ. Cơ chế này sử dụng các item collections. Một item collection là tập các items trong bảng chia sẻ chung partition key. Như vậy, nhờ pre-join mà DynamoDB cho phép thiết kế cơ sở dữ liệu ứng dụng chỉ với 1 bảng. Tất nhiên, có những hạn chế nhất định với single-table design, tuy nhiên trong phạm vi bài viết này tôi sẽ không đi sâu vào phân tích những hạn chế đó. Trong các phần sau, tôi muốn làm nổi bật thiết kế của Grab sử dụng single-table design như thế nào để xử lý các transactional queries với các đơn hàng.

Data modeling

Trong DynamoDB, khi thiết kế mô hình dữ liệu, chúng ta phải xác định Primary keys của bảng. DynamoDB cung cấp 2 loại Primary keys khác nhau:

 • Simple primary keys: chỉ bao gồm một thuộc tính, gọi là partition key.
 • Composite primary keys: là sự kết hợp của partition key và một thuộc tính khác, gọi là sort key. Đôi khi, chúng ta có thể gọi partition key là hash key, sort key là range key.

Để thiết kế cơ sở dữ liệu hiệu quả, trước hết chúng ta cần hình dung về mô hình dữ liệu của Order Platform. Order Platform cần thực hiện các truy vấn với đơn hàng (order), các đơn hàng liên quan đến khách hàng hay người đặt hàng, mỗi đơn hàng sẽ có 1 trong 3 trạng thái: ongoing, completed, hoặc canceled → Khá đơn giản và phù hợp với single-table design trong DynamoDB. Hình dưới đây cho thấy thiết kế này của Grab.

Hình 2: Minh họa bảng DynamoDB lưu trữ các đơn hàng của Order Platform

Trong hình 2 ở trên, Grab team đã đưa ra một minh họa về bảng DynamoDB nơi mà lưu trữ các đơn hàng, với Partition keymã đơn hàng (order_id) (Lưu ý rằng hình trên chỉ mang tính chất minh họa, không phải là toàn bộ thiết kế của Order Platform).

Thiết kế này cho phép các transactional queries với đơn hàng như Get, Create, Update được thực hiện với hiệu suất cao, strong consistency. Bởi cấu trúc dữ liệu sử dụng hash table → các truy vấn sử dụng order_id sẽ có độ phức tạp thời gian là O(1).

Với các truy vấn liên quan đến 1 đơn hàng cụ thể, chúng ta có thể sử dụng order_id (partition key). Vậy với các truy vấn liên quan đến 1 khách hàng, ví dụ như lấy danh sách các đơn hàng ở trạng thái ongoing của khách hàng Alice như trong Hình 2, chúng ta có thể tiếp tục sử dụng mô hình dữ liệu trên không !?

→ Câu trả lời là có. Đến đây, chúng ta phải sử dụng một tính năng hữu ích khác được cung cấp bởi DynamoDB, đó là Global secondary index.

Secondary indexes

Primary keys có thể giới hạn các access patterns, như trong trường hợp của Grab, khi sử dụng primary keys với partition keyorder_id thì chúng ta không thể tiếp tục truy vấn với 1 khách hàng cụ thể trong bảng đơn hàng. Để giải quyết hạn chế này, DynamoDB đưa ra một khái niệm gọi là secondary indexes. Secondary indexes cho phép chúng ta re-shape lại dữ liệu sang 1 cấu trúc khác để phục vụ các truy vấn với access pattern khác so với thiết kế ban đầu.

Khi tạo secondary index, chúng ta cần chỉ định key schema của index, key schema này tương tự như Primary keys của bảng, có thể chỉ cần partition key hoặc kết hợp partition key và sort key. Có 2 loại secondary indexes trong DynamoDB:

 • Local secondary indexes (LSI)
 • Global secondary indexes (GSI)

Một LSI sử dụng chung partition key như primary key của bảng nhưng với một sort key khác đi → điều này cho phép các truy vấn theo range khác với access pattern ban đầu.

Ngược lại, với GSI, chúng ta có thể chọn bất cứ thuộc tính nào làm partition key và sort key.

→ Trong trường hợp của Grab, với thiết kế ban đầu như Hình 2, bởi LSI không thay đổi partition key → không phù hợp với các truy vấn theo 1 khách hàng cụ thể → Grab team đã sử dụng GSI để giải quyết vấn đề này.

Ví dụ với một truy vấn Get tất cả các đơn hàng trong trạng thái Ongoing của khách hàng có pax_idAlice. Nếu chúng ta sử dụng GSI chỉ với partition keypax_id thì việc truy vấn dựa trên pax_id (trường hợp này là Alice) sẽ trả về tất cả các đơn hàng của Alice → Filter trên các kết quả đó để trích xuất ra các đơn hàng của Alice có trạng thái Ongoing. Như vậy, nếu như Alice có nhiều đơn hàng thì việc Filter như vậy sẽ ảnh hưởng đến độ trễ truy vấn nói riêng và hiệu năng tổng thể của hệ thống nói chung. Giải quyết bằng cách nào !?

→ Sử dụng Sparse indexes

Hình 3: GSI cho bảng đơn hàng

GSI được Grab team thiết kế sử dụng ID của khách hàng (pax_id_gsi) làm partition key và thời gian tạo đơn hàng (created_at) làm sort key, sparse index cho phép tại bất kỳ thời điểm nào, bảng GSI chỉ lưu trữ các đơn hàng với trạng thái Ongoing (Khi một đơn hàng chuyển từ Ongoing → Completed thì nó sẽ tự động bị xóa khỏi GSI) → Cho phép độ trễ truy vấn thấp, hiệu suất tốt hơn và hiệu quả chi phí.

Một vài lưu ý khi sử dụng GSI với DynamoDB:

 • Với GSI, chúng ta cần provision thêm throughput. RCU và WCU được sử dụng riêng biệt so với bảng ban đầu.
 • Dữ liệu được replicated từ bảng ban đầu sang GSI theo cơ chế asynchronous → chỉ cho phép eventual consistency.

Time to live (TTL)

Vì mục đích chỉ lưu trữ giữ liệu trong DynamoDB trong một thời gian ngắn (chúng ta có thể thấy điều này trên ứng dụng Grab Food, các đơn hàng sau một thời gian ~ 3 tháng sẽ không còn thấy trong lịch sử nữa :v) → Grab team sử dụng tính năng TTL được cung cấp bởi DynamoDB → cho phép tự động xóa các items khi expired. Để sử dụng TTL hiệu quả, Grab team chỉ thêm TTL với các items mới được add vào bảng, xóa các items không có thuộc tính TTL theo cách thủ công và chạy các script để xóa các items có TTL đã out of date khá lâu → cho phép tính năng TTL trên bảng với kích thước đủ nhỏ → hiệu quả khi DynamoDB tự động thực hiện scan bảng và xóa các items đã expired.

Data ingestion pipeline

Hình 4: Data ingestion pipeline

Grab team sử dụng Kafka để đồng bộ dữ liệu giữa 2 cơ sở dữ liệu OLTP và OLAP. Sử dụng Kafka như thế nào, các bạn có thể đọc thêm từ Grab tech blog như trong tài liệu tham khảo [1]. Trong phạm vi bài viết này, tôi không phân tích về lựa chọn này. Tuy nhiên, nếu trong tương lai có thể, tôi muốn phân tích về tính khả thi của giải pháp sử dụng DynamoDB Streams để xử lý và đồng bộ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu OLTP và OLAP.

Kết luận

Trong bài viết này, tôi đã dựa trên một case study là Order Platform của Grab Food để phân tích một số tính năng, nguyên lý của DynamoDB phù hợp với các ứng dụng cần OLTP. DynamoDB đã cho phép Order Platform đạt được tính ổn định, tính khả dụng cao, hiệu suất cao cùng với khả năng mở rộng quy mô vô hạn. Ngoài ra, tôi cũng giới thiệu các cơ chế để cải thiện hiệu suất, chi phí hiệu quả mà Grab team sử dụng như GSI, TTL. Data ingestion pipeline được giới thiệu như là 1 biện pháp mà Grab sử dụng để đồng bộ dữ liệu sang cơ sở dữ liệu OLAP phục vụ các truy vấn thống kê cũng như đảm bảo khả năng mở rộng nghiệp vụ ứng dụng về sau.

Tài liệu tham khảo

[1] Xi Chen, Siliang Cao, “How we store and process millions of orders daily”, https://engineering.grab.com/how-we-store-millions-orders, Accessed: 2022-03-31

[2] Alex DeBrie, “The DynamoDB Book”

[3] Amazon DynamoDB, https://disaster-recovery.workshop.aws/en/services/databases/dynamodb.html, Accessed: 2022-03-31

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like