Kiểm soát chi phí sử dụng AWS thông qua việc tạo AWS Budget

by khanhcd92
579 views

Bạn đã trải nghiệm với các dịch vụ trên AWS, nhưng không may bạn nhận được một bất ngờ không mong muốn trên hóa đơn AWS vào cuối tháng?

Hoặc có lẽ ai đó trong tổ chức của bạn đã hỏi bạn về việc chi phí AWS tăng cao, có cách nào nhận thông báo chi phí đã sử dụng trên AWS theo hằng ngày được không.

Đây là việc mà có lẽ hầu hết các kĩ sư cloud đã trải qua.

AWS Budget sẽ giúp các bạn giải quyết các vấn đề đó. Theo dõi các bước bên dưới để thiết lập nó nhé.


(1) Đăng nhập vào tài khoản AWS của bạn. Nhập AWS Budgets ở ô tìm kiếm. Sau khi hiển thị kết quả chọn AWS Budgets.

budget1

(2) Ở màn hình giao diện Budgets, chọn Create budget.

budget2

(3) Ở Step 1, chọn Budget types là Cost budget, sau đó ấn Next step.

budget3

(4) Ở Step2, nhập các thông tin budget như hình. Ở chỗ nhập Enter your budgeted amount nên nhập giá trị nhỏ, để Budget sẽ dễ dàng kiểm tra và thông báo cho bạn được thường xuyên. Mình hay để chỗ này tầm 5 hoặc 10$.

budget4

(5) Ở Step3, chọn Add an alert threadhold để cài đặt alert.

budget5

Trên giao diện Alert, mình sẽ cần nhập thông tin như bên dưới:

  • Threshold: Phần trăm cost sử dụng so với giá trị budget đã set ở Step2 để trigger thông báo. Mình hay để chỗ này tầm 50 hoặc 60.
  • Email recipients: Nhập các email bạn mong muốn để nhận thông báo cost. Các email sẽ cách nhau bởi dấu (,)

budget6 Sau khi đã nhập xong thì mình chuyển sang step tiếp theo.

(6) Ở Step4, mình sẽ để default không thay đổi gì cả và chuyển sang step tiếp theo. budget7

(7) Ở Step5, mình sẽ nhìn lại các cài đặt ở các bước lúc trước. Nếu không có vấn đề gì thì mình chọn Create budget. budget8

(8) Bạn sẽ nhận email có nội dung như bên dưới. budget9

2 comments

vu August 14, 2021 - 5:16 PM

Cam on anh , dung cai em dang can . Rat la huu ich

Reply
TungNS12 August 14, 2021 - 5:28 PM

Thank anh Khánh, bài viết rất hữu ích!

Reply

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like

%d bloggers like this: