Command Tip, Tip and Tips

by son
183 views

Bài này hỗ trợ anh em khá nhiều trong việc sử dụng Command Line trong công việc, tuy nhiên mình sẽ giới hạn ở UNIX-like command thôi, dùng ở Linux, Mac, BSD ý.

TIP 1: Search History Command

Trong mấy năm thấy mọi người dùng nút up để mò lại những câu lệnh đã gõ. Ví dụ mình gõ lsof -i :22 và sau đó gõ 5 câu lệnh nữa, vậy là mình sẽ cần ấn nút up 5 lần. Nghe có vẻ mất thời gian và tay to và nhiều câu lệnh quá dài hay khó nhớ.

Tình cơ thì Linux hay Mac đều lưu trữ lại câu lệnh mà mình đã gõ, có thể tìm thấy ở các file .history hay đơn giản là gõ history

Mình thêm <code>|tail để lấy ra các lệnh gần nhất thôi

Vậy là chúng ta có thể history | grep {batkicaigi} để tìm kiếm

Vậy vẫn hơi lâu, nếu ấn một nút để search thì sao, rất may cái nãy cũng được hỗ trợ luôn Ctrl + R và gõ thôi

Vấn đề nữa xảy ra, quá ít kết quả được hiển thị, khá là khó chịu. Sau một hồi search thì phát hiện ra có nhiều thứ hỗ trợ mình trong đó có thằng này: peco, một tool filter được viết bằng Go Lang, chúng ta có thể truyền bất kì cái gì vào trong pipe của câu lệnh, từ history, ls, text file hoặc bất kì cái gì.

Giờ hãy kết hợp history search (Ctrl + R) và peco.

How to install

$ brew install peco
...
$ peco --version
$ peco version v0.5.1

À đấy là MAC còn cái khác thì chịu khó đọc cái này.

Tiếp theo thì sửa cái .zshrc hoặc .bashrc, tùy xem bạn dùng cái gì, đơn giản là sửa binding key cho phím Ctrl + R thôi.

# Peco history selection
function peco-history-selection() {
  local tac
  if which tac > /dev/null; then
    tac="tac"
  else
    tac="tail -r"
  fi
  BUFFER=$(history -1000 | eval $tac | cut -c 8- | peco --query "$LBUFFER")
  CURSOR=$#BUFFER
}
zle -N peco-history-selection
bindkey '^R' peco-history-selection

và reload lại

$ source .zshrc (or .bash_rc)

Thành quả nè

Còn mấy cái liên quan đến peco nữa nhưng để dịp sau vậy.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like