Hàng ngày các bạn phải làm việc với hàng ngàn e-mail từ hàng ngàn người khác nhau. Vậy làm thế nào để các bạn không bị bỏ qua các mail quan trọng. Hãy sử dụng [Conditional Formating]. Bên dưới tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện settings mail box màu sắc theo độ quan trọng của từng e-mail.

Với Outlook 2019 và 2016:

 1. Vào View tab
 2. Chọn View Settings
 3. Chọn Conditional Formatting
 4. Click Add
 5. Đặt tên cho Rule của bạn
 6. Click vào Font để setting màu sắc font chữ
 7. Lựa chọn Color, Style, Size mà bạn muốn
 8. Click vào Condition button. 

Bạn có thể lựa chọn nhiều cách để filter mail khác nhau. Tôi thì hay dùng Query builder vì nó có khả năng filter mạnh mẽ hơn. Làm thế nào để enable Query builder bạn có thể tham khảo link này:

Sau các setting này là bạn đã có mailbox đầy màu sắc như bên dưới. Tôi thì thường để các mail quan trọng có màu đỏ & đậm các mail không quan trọng màu nhạt và thiên về màu xanh hơn.

Nếu bạn muốn apply cho các folder mail khác các bạn có thể làm như bên dưới:

 1. Chọn View Tab
 2. Chọn Change Views
 3. Chọn Apply Current View to Other Mail Folders.
 4. Lựa chọn folder mà bạn muốn apply Rule. 
Outlook 2019 apply view to other email folders

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.