Hiểu và phân biệt các Distribution Methods

by minhnn44
3.1K views

Overview

Đối với lập trình viên iOS, việc archive và distribute app là một kỹ năng quan trọng cần phải có. Xcode cung cấp cho người dùng khá nhiều phương pháp để distribute một ứng dụng, việc hiểu và lựa chọn phương pháp phù hợp với từng yêu cầu sẽ giúp ta rất nhiều.

Xcode cung cấp một số phương pháp Distribution như sau:

 1. App Store Connect
 2. Ad Hoc
 3. Enterprise
 4. Development
Distribution Methods

1. App Store Connect

Đây là phương pháp Distribution được sử dụng nhiều nhất trong những dự án làm Product, khi phát triển các ứng dụng đã, đang và sẵn sàng đưa lên App Store. Phương pháp này sẽ tạo ra một bản Distribution nhằm mục đích upload trực tiếp ứng dụng lên App Store Connect. Xcode cho phép lựa chọn hỗ trợ upload tự động hoặc xuất ra .ipa file để người dùng upload thủ công. Sau khi upload ứng dụng lên App Store Connect, ta có thể test lại ứng dụng thông qua TestFlight và Submit For Review để chờ Apple review qua lần cuối trước khi chính thức đưa ứng dụng lên App Store.

Lưu ý: Phương pháp này chỉ hỗ trợ các ứng dụng được build & distribute với certificate của tài khoản Apple Developer thông thường (99$).

Có 2 lựa chọn: Upload tự động hoặc xuất .ipa

2. Ad Hoc

Phương pháp Ad Hoc có cùng một cơ chế và cấu hình như App Store Connect, mục đích là để kiểm thử ứng dụng mà không cần đến App Store Connect/TestFlight. Các cấu hình có phân chia Sandbox/Production như APNs sẽ được nhận Production khi sử dụng Ad Hoc. Ad hoc hỗ trợ xuất ra file .ipa có thể cài đặt trực tiếp vào iPhone thông qua Xcode hoặc iTunes, trình duyệt Safari (OTA). Có một số điểm mạnh của Ad Hoc có thể liệt kê:

 1. Tạo ra phiên bản hoàn toàn giống với App Store, thuận lợi cho việc test trước khi go live
 2. Không phụ thuộc vào App Store Connect: Không mất thời gian chờ Processing Binary, không cần phải invite user vào TestFlight
 3. Linh động và đa dạng trong việc cài đặt ứng dụng, hỗ trợ cả OTA

Tuy vậy, Ad Hoc cũng có những hạn chế:

 1. Thiết bị iPhone cần đăng ký liên kết với tài khoản Apple Developer để có thể cài đặt được ứng dụng
 2. Mỗi tài khoản Apple Developer có giới hạn 100 thiết bị, Apple chỉ cho phép xoá mỗi năm một lần vào thời điểm Renew Payment
 3. Mỗi lần đăng ký thêm một thiết bị, cần build và distribute lại ứng dụng mới có thể cài được trên thiết bị mới
 4. Ứng dụng sẽ không thể sử dụng khi certificate/provisioning profile dùng để distribute hết hạn

3. Enterprise

Enterprise là phương pháp khác biệt nhất trong 4 phương pháp, việc đầu tiên cần phải kể đến là yêu cầu cần phải có tài khoản Apple Developer phải tham gia vào chương trình Enterprise (299$). Việc đăng ký tham gia chương trình Enterprise khá nhiều thủ tục và yêu cầu những thông tin khó tiếp cận hay sở hữu (DUNS). Bù lại, những lợi ích phương pháp này mang lại rất lớn.

Đầu tiên, đó là việc Distribute ứng dụng đến người dùng một cách không giới hạn mà không cần sử dụng đến App Store. Mục đích của phương pháp Enterprise là tạo ra một bản ứng dụng với cấu hình Production với mục đích phát hành nội bộ bên trong một tổ chức, doanh nghiệp thay vì công khai trên App Store. Việc này sẽ đảm bảo tính bảo mật của doanh nghiệp, sự nhanh chóng và linh hoạt trong việc cập nhật vì không bị phụ thuộc vào App Store. Theo đó, sẽ có nhiều mục đích khác được sử dụng như phát hành game lậu, ứng dụng lậu, các ứng dụng vi phạm bản quyền hoặc bất cứ chính sách nào đó của App Store, hoặc đơn giản là vì không muốn phụ thuộc vào App Store.

Ngoài việc phá bỏ các rườm rà liên quan đến thiết bị của Ad Hoc, Enterprise vẫn giữ được các điểm mạnh như hỗ trợ nhiều phương pháp cài đặt (Xcode, OTA, …). Tuy vậy, ứng dụng vẫn có thể không thể sử dụng nếu certificate/provisioning profile bị hết hạn.

4. Development

Development là phương pháp tạo một bản ứng dụng với môi trường Sandbox, có thể cài đặt với những tài khoản được đăng ký liên kết với Apple Developer Account dưới role Developer hoặc Admin. Đây là phương pháp thường sử dụng để phân phối bản build cho Tester trong giai đoạn IT khi không muốn tác động đến môi trường Production. Phương pháp này cũng có điểm hạn chế về việc phải build lại ứng dụng khi thêm một tài khoản mới. Phương pháp cũng hỗ trợ các hình thức cài đặt giống như Ad Hoc (Xcode, iTunes, OTA).

Authors

MinhNN44

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like