Cách thêm Unity Framework vào project IOS

by quoctn9x
795 views

Chào các bạn, nếu một ngày đẹp trời bạn nhận được 1 task tích hợp Unity hoặc đơn giản là bạn muốn thử tích hợp Unity vào project IOS thì hãy tham khảo thử bài viết dưới đây nhé !


1. Tạo dự án Unity

Đầu tiên để tích hợp ta cần có một cái project unity, sau đó ta export cái project unity này ra platform IOS, nếu bạn đã có project unity IOS để tích hợp rồi thì có thể bỏ qua bước này nhé

ở đây mình tạo một project unity đơn giản, tiếp theo ta export project này ra platform IOS

bên trong project unity chọn File -> Build Setting

sudo gem install cocoapods

ở đây ta chọn platform IOS -> để setting như hình bên dưới rồi nhấn build đợi một lúc sẽ ra màn hình chọn thư mục để lưu trữ

Tiếp theo ấn Choose project unity sẽ tự export ra một project IOS có tên là unity

Export project Unity ra swift IOS

2. Tạo dự án iOS

ở đây ta tạo một project đơn giản để tích hợp, trong Xcode chọn File -> new project, ở đây mình để tên project là SimpleIOS

sau khi xong các bước trên thì ta có 2 thư mục sau:

  • unity: được tạo bằng cách export trong project Unity dưới dạng một dự án iOS
  • SimpleIOS: project IOS chính cần tích hợp

3. Tích hợp Unity với IOS

Tới đây thì ta sẽ tạo một Workspace trong xcode để có thể add 2 project trên để tích hợp,

trong xcode chọn File -> New -> Workspace

ở đây bạn có thể đặt tên trùng với tên project IOS chính của mình hoặc một tên khác bất kỳ, ở đây mình tạo với tên là SimpleSwiftUnity

Lưu ý: nếu project IOS chính của bạn muốn tích hợp đã có Workspace thì có thể dùng luôn không cần tạo thêm một Workspace mới

sau khi tạo xong ta mở SimpleSwiftUnity.xcworkspace lên sau dó kéo tệp SimpleIOS.xcodeprojUnity-iPhone.xcodeproj và workspace chính

Thêm dự án IOS
Thêm dự án Unity IOS

tới bước này thì cả 2 SimpleIOS.xcodeprojUnity-iPhone.xcodeproj đều thuộc 1 workspace

Tiếp theo, nhấp vào dự án SimpleIOS chọn vào tab General cuộn xuống phần Frameworks, Libraries and Embedded Content . Nhấp vào nút + để add một framework mới.

chọn UnityFramework.framework từ trong list và add vào dự án

Tiếp theo, chọn thư mục Data trong Unity-iPhone project. Trong bảng điều khiển bên phải, bạn sẽ thấy phần Target Membership . Bạn cần tích chọn UnityFramework .

Tới đây đã dủ các bước cấu hình, bây giờ mình sẽ thêm một số dòng code để show unity kia lên project IOS chính nhé !

Tạo file UnityEmbeddedSwift.swift trong SimpleIOS project như bên dưới

tiếp theo ta tạo một UI đơn giản để add unity vào đó như hình bên đưới

Oke tới đây là xong, ta chạy thử ứng dụng và xem thành quả nhé ^^

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn chạy ứng dụng trên thiết bị iPhone thực chứ không phải trên máy ảo!

Các bạn cũng thể add unity thành một View Controller show full màn hình, có thể tham khảo các hàm trong UnityEmbeddedSwift ở đây! link source 

Chúc các bạn thành công !!!


1 comment

Anonymous September 22, 2022 - 3:38 PM

Bài viết hữu ích

Reply

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like

%d bloggers like this: