Sự khác nhau giữa Authentication và Authorization

by cdkhanh92
684 views

1. Authentication

Authentication là xác thực, chỉ quá trình định danh một tài khoản đang vào hệ thống chính là người đó chứ không phải ai khác. Đây là bước ban đầu của mọi hệ thống có yếu tố người dùng. Nếu không có bước xác thực này, hệ thống của bạn sẽ không biết được người đang truy cập vào hệ thống là ai để có các phản hồi phù hợp, thường biểu hiện ở hình thức đơn giản nhất chính là form đăng nhập vào hệ thống. Đây là mô hình xác thực dựa trên yếu tố “mật khẩu”. Mật khẩu là một trong những phương pháp được triển khai cho hệ thống xác thực (authentication). Một số phương thức xác thực thông dụng khác là khóa (public & private), sinh học (vân tay, tròng mắt, khuôn mặt)…

2. Authorization

Sau khi xác định được “danh tính” của tài khoản thì hệ thống mới chỉ trả lời được câu hỏi “Đó là ai?”, chúng ta sẽ tiến hành một bước quan trọng không kém đó là trả lời câu hỏi “Người đó có thể làm được gì?”, hay xác định quyền (phân quyền) của tài khoản hiện tại vừa mới được xác thực.
Hệ thống của bạn có thể sẽ rất phức tạp bởi nhiều tính năng quan trọng và mạng lưới phòng ban dày đặc và cần phân chia quyền sử dụng rõ ràng nên việc thiết kế một hệ thống phân quyền cho từng thành viên là một việc làm cực kỳ quan trọng và cần thiết.

Các hình thức phân quyền thường gặp là:

+ Role-based authorization: Phân quyền dựa trên vai trò của người dùng. Ví dụ trong WordPress có các role như là  Subscriber, Contributor, Author, Editor, Administrator và mỗi một role sẽ có những quyền khác nhau và mỗi người dùng sẽ được phân role có quyền tương ứng. Đối với những hệ thống có nhiều người dùng thì role-based là cách tiếp cận tốt nhất để tiết kiệm thời gian trong việc phân quyền.

+ Object-based authorization: Phân quyền theo đối tượng. Cách này sẽ phân quyền cho từng đối tượng cụ thể. Ví dụ những đối tượng trong nhóm A, B được phân quyền chỉnh sửa các bài viết trong danh mục. Nhưng đối tượng trong nhóm A chỉ chỉnh sửa được bài viết trong danh mục C, đối trượng trong nhóm B chỉ chỉnh sửa bài viết trong danh mục D.

Nguồn tham khảo thêm:

http://searchsecurity.techtarget.com/definition/authentication


Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like