iOS/Auto Layout – Phần 1: Auto layout là gì?

by DaoNM2
1.3K views

Lời mở đầu

Để có thể tạo ra các ứng dụng iOS thì việc sử dụng auto layout là không thể tránh khỏi. Đối với các Developer đã có kinh nghiệm thì có vẻ không khó khăn là bao. Nhưng đối với các iOS Developer mới họ thường khá lúng túng với công việc này. Vì vậy loạt bài viết lần này mình sẽ chia sẻ về Auto layout để các bạn có thể cảm thấy tự tin hơn khi sử dụng Auto Layout 😀Để sử dụng Auto Layout thì đầu tiên chúng ta phải hiểu nó là cái gì và sử dụng để làm gì. Vì vậy phần 1 mình sẽ nói về định nghĩa của Auto layout cho các bạn mới làm về iOS giúp các bạn hiều và dần làm quen với nó.
OK, Chúng ta bắt đầu thôi :v

Auto layout là gì?

Auto layout là việc tự động tính toán kích thước và vị trí của tất cả các “view” trong view hierarchy của bạn, dựa trên các ràng buộc được đặt trên các “view” đó.

Ví dụ: Bạn có thể giới hạn một Button sao cho Button nằm ở giữa theo chiều ngang với ImageView và sao cho cạnh trên của Button luôn cách 8 “points” so với cạnh dưới ImageView. Lúc này, nếu kích thước hoặc vị trí của ImageView thay đổi thì vị trí của Button sẽ tự động điều chỉnh cho phù hơp. (Hình 1)

Cách tiếp cận dựa trên ràng buộc này để thiết kế cho phép bạn xây dựng giao diện người dùng tự động đáp ứng với cả những thay đổi bởi các tác nhân bên trong và bên ngoài(Internal and external changes).

Hình 1

NOTE:
• “view”: Ở đây được hiểu là tập hợp các UI để hiển thị trên màn hình như: UILabel, UIButton, UIView .v.v.
• “points”: Là đơn vị đo lường sử dụng trong thiết kế UI của iOS.

Những tác nhân thay đổi view từ bên ngoài (External Changes)

Nó xảy ra khi kích thước hoặc hình dạng của supperview thay đổi. Với mỗi thay đổi, bạn sẽ phải cập nhật lại layout của view hierarchy để sử dụng không gian có sẵn một cách tốt nhất. Dưới đây là một số tác nhân thay đổi bên ngoài phổ biến:
• Người dùng thay đổi kích thước cửa sổ (window) trong OS X.
• Người dùng truy cập hoặc rời khỏi Split View trên iPad.
• Người dùng sử dụng tính năng xoay màn hình (Rotates) (iOS).
• Khi các thanh cuộc gọi hoặc ghi âm xuất hiện hoặc biến mất (iOS).
• Khi bạn muốn hỗ trợ các size class khác nhau.
• Khi bạn muốn hỗ trợ các kích thước màn hình khác nhau

Hầy hết những tác nhân thay đổi này có thể xảy ra trong thời gian chạy của ứng dụng và chúng yêu cầu phản hồi linh hoạt từ ứng dụng của bạn. Ngoài ra, như là việc hỗ trợ cho các màn hình với kích thước khác nhau, ứng dụng cũng cần thích nghi với các môi trường khác nhau. Mặc dù kích thước màn hình thường không thay đổi lúc runtime, nhưng việc tạo một giao diện người dùng dễ dàng thích thích nghi(adaptive) khiến cho ứng dụng của các bạn chạy tốt trên cả iPhone 4S, iPhone 6 Plus, iPhone X thậm chí là cả iPad. Auto Layout cũng là phần chủ đạo cho việc hỗ trợ Slide Over và Split view trên iPad.

Những tác nhân thay đổi view từ bên trong (Internal Changes)

Nó xảy ra khi kích thước của các view hoặc các controls(Thanh điều khiển) trong giao diện người dùng của bạn thay đổi.

Dưới đây là một vài nguyên nhân phổ biến:

  • Nội dung bị thay đổi bởi những thay đổi từ ứng dụng.
  • Ứng dụng hỗ trợ đa quốc gia
  • Ứng dụng hỗ trợ Dynamic type (iOS): Cho phép thay đổi style của ứng dụng (font, fontsize, …)

Khi mà mội dung của ứng dụng thay đổi, nội dung mới có thể yêu cầu một layout khác với layout hiện tại. Điều này thường xảy ra trong ứng dụng khi nó hiển thị text hoặc image(hình ảnh). Ví dụ, một ứng dụng tin tức cần phải điều chỉnh layout của nó dựa trên kích thước của từng loại tin tức. Tương tự, một ứng dụng ghép ảnh phải xử lí một loạt các kích thước của hình ảnh và tỉ lệ khung hình(aspect ratio).

Việc làm ứng dụng hỗ trợ đa quốc gia là quá trình tạo ra một ứng dụng có thể hiển thị tốt ở trên các ngôn ngữ, khu vực và văn hóa khác nhau. Bố cục của ứng dụng hỗ trợ đa quốc gia phải tính đến những khác biệt này và cần hiển thị chính xác trong tất cả các ngôn ngữ và khu vực mà ứng dụng hỗ trợ.

Ứng dụng hỗ trợ đa quốc gia có 3 tác dụng chính trên bố cục. Đầu tiên khi bạn chuyển giao diện sang một ngôn ngữ khác thì các Label sẽ yêu cầu phải có một khoảng trống khác. Ví dụ như: Tiếng đức thì cần nhiều không gian hơn tiếng anh. Tiếng nhật thì lại cần ít khoảng trống hơn nhiều.

Thứ hai, Đinh dạng bạn sử dụng để hiển thị ngày và số có thể thay đổi giữa các khu vực, ngay cả khi ngôn ngữ không bị thay đổi. Mặc dù những thay đổi này thường không to bằng thay đổi ngôn ngữ, nhưng giao diện người dùng vẫn cần thích ứng với những thay đổi đó.

Thứ ba, thay đổi ngôn ngữ có thể ảnh hưởng không chỉ đến kích thước của văn bản, mà cả tổ chức bố cục của nó. Các ngôn ngữ khác nhau sẽ sử dụng các hướng bố trí khác nhau. Ví dụ như: Tiếng Anh thì bố trí từ trái qua phải, còn tiếng Ả Rập và Do Thái thì ngược lại. Nói chung, thứ tự của các phần trong giao diện người dùng phải phù hợp với hướng bố trí bố cục trong ngôn ngữ đó. Nếu một Button nằm ở góc dưới bên phải của màn hình khi sử dụng Tiếng Anh thì nó nên được được nằm ở góc dưới bên trái khi sử dụng tiếng Ả Rập.

Cuối cùng, nếu ứng dụng iOS của bạn hỗ trợ kiểu Dynamic type, người dùng có thể thay đổi kích thước, phông chữ được sử dụng trong ứng dụng của bạn. Điều này có thể thay đổi cả chiều cao lẫn chiều rộng của bất kỳ text trong giao diện người dùng của bạn. Nếu người dùng thay đổi kích thước phông chữ(font) của bạn khi ứng dụng đang chạy thì cả phông chữ (font) và bố cục(layout) đều phải thích ứng với thay đổi đó.

Tổng kết

Auto Layout là việc định nghĩa tập hợp các ràng buộc. Các ràng buộc này đại diện cho quan hệ giữa các view với nhau. Auto layout sau đó sẽ tính toán kích thước và vị trí của các view dựa trên các ràng buộc của chúng. Điều này tạo ra các bố cục tự đáp ứng được cả với thay đổi bên trong và bên ngoài.
Để sử dụng auto layout chúng ta cần phải hiểu về logic đằng sau các layouts dựa trên các ràng buộc của nó.Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết 😀

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.