Bất kỳ người nào quan tâm đến lập trình và công nghệ đều biết JSON là gì. YAML không phổ biến như JSON, nhưng nó cũng là một ngôn ngữ tuần tự hóa dữ liệu phổ biến và tuyệt vời. Ví dụ, bất kỳ người nào đã sử dụng Docker chắc chắn biết YAML là gì.

Trước hết, hãy xem tuần tự hóa dữ liệu nghĩa là gì. Theo Devopedia, tuần tự hóa dữ liệu là quá trình chuyển đổi các đối tượng dữ liệu có trong cấu trúc dữ liệu phức tạp thành một luồng byte cho các mục đích lưu trữ, truyền và phân phối trên các thiết bị vật lý. Vì vậy, JSON và YAML đều là một cách lưu trữ các đối tượng và cấu trúc dữ liệu trong tệp.

JSON là gì?

Mặc dù hầu hết chúng ta đều biết JSON là gì, nhưng chúng ta hãy giới thiệu nhanh. JSON là tên viết tắt của JavaScript Object Notation. JSON dựa trên một tập con của tiêu chuẩn ngôn ngữ lập trình JavaScript ECMA-262 3rd Edition-December 1999. JSON được sử dụng rộng rãi với JavaScript nhưng vì nó không phụ thuộc vào ngôn ngữ nên nó có thể được sử dụng với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.

JSON có một định dạng tiêu chuẩn để lưu trữ dữ liệu. Nó lưu trữ dữ liệu trong các cặp khóa / giá trị. Các bản ghi được phân tách bằng dấu phẩy và cả tên trường và chuỗi đều được đặt trong dấu ngoặc kép.

YAML là gì?

YAML là tên viết tắt của YAML Ain’t Markup Language. Và YAML Ain’t Markup Language là tên viết tắt của YAML Ain’t Markup Language Ain’t Markup Language. Khá tuyệt, phải không? Để làm cho mọi thứ thú vị hơn, trang web chính thức của YAML cũng được hiển thị ở định dạng YAML.

YAML sử dụng ba dấu gạch ngang (—) để biểu thị phần bắt đầu của tài liệu và ba dấu chấm (…) để biểu thị phần cuối của tài liệu. Không giống như JSON, YAML sử dụng thụt lề giống như trong Python để hiển thị các cấp trong dữ liệu. Các cặp khóa / giá trị được phân tách bằng dấu hai chấm và danh sách bắt đầu bằng dấu gạch ngang trong YAML. Và các tệp YAML cũng được viết với phần mở rộng YML ở một số nơi và cả .YAML và .YML đều có nghĩa là cùng một loại tệp.

Pros and Cons: JSON vs. YAML

Về mặt lý thuyết, cả JSON và YAML đều sẽ thực hiện cùng một nhiệm vụ, tức là cung cấp định dạng trao đổi dữ liệu có thể đọc được của người dùng.

Khả năng đọc và tính linh hoạt

Mục tiêu thiết kế của JSON là càng đơn giản càng tốt và có thể sử dụng được trên toàn cầu. Điều này đã làm giảm khả năng đọc của dữ liệu ở một mức độ nào đó. Ngược lại, mục tiêu thiết kế của YAML là cung cấp một định dạng tốt mà con người có thể đọc được và cung cấp hỗ trợ cho việc tuần tự hóa các cấu trúc dữ liệu gốc tùy ý. Điều này đã làm tăng khả năng đọc của các tệp YAML, nhưng nó đã làm cho việc phân tích cú pháp và tạo tệp hơi phức tạp. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong trang web chính thức của YAML, nơi nó hiển thị nội dung ở định dạng YAML: Bất kỳ ai truy cập trang web cũng có thể dễ dàng đọc được. Mặt khác, nếu nó được hiển thị ở định dạng JSON, trang web sẽ vô dụng.

Người ta nói rằng YAML là một tập siêu định dạng JSON. Điều này có nghĩa đơn giản là chúng ta có thể phân tích cú pháp JSON bằng trình phân tích cú pháp YAML. Tuy nhiên, trong các tình huống thực tế, việc phân tích cú pháp này có thể gây ra vấn đề, nhưng về mặt lý thuyết thì hoàn toàn có thể.

Hiệu suất tuần hoàn

Trong cuộc thi tuần tự hóa dữ liệu, JSON là người chiến thắng vì khả năng phân tích cú pháp dữ liệu được tuần tự hóa JSON một cách nhanh chóng và dễ dàng với thiết kế đơn giản hơn. Và điều này đã làm cho JSON phổ biến hơn trong số các nhà phát triển, dẫn đến ngày càng có nhiều hỗ trợ gốc hơn và điều này đã cải thiện hiệu suất một lần nữa. Do đó JSON đã trở thành định dạng trao đổi dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất cho các ứng dụng web và dịch vụ web.

Sự hỗ trợ

Đối với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy một thư viện JSON được tích hợp với ngôn ngữ này do tính phổ biến, dễ thực hiện và đơn giản của nó. Trang web chính thức của JSON liệt kê nhiều ngôn ngữ với nhiều thư viện hỗ trợ cho JSON. YAML cũng được hỗ trợ rộng rãi và nhiều thư viện để tích hợp nó với nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng không nhiều như JSON. Bạn có thể lấy danh sách các thư viện và ngôn ngữ hỗ trợ YAML tại đây.

Khả năng bình luận

Cho đến nay, chúng ta đã thảo luận về những ưu điểm của JSON so với YAML. Nhưng một số tính năng quan trọng đáng kể của YAML không được tìm thấy với JSON. YAML hỗ trợ nhận xét mà JSON không hỗ trợ. Chúng ta có thể nhận xét ở bất kỳ đâu trong tài liệu bằng ký tự # đơn giản. Điều này đã được chứng minh là có lợi khi viết các tệp cấu hình nơi một nhà phát triển có thể dễ dàng mô tả cấu hình bằng cách sử dụng các nhận xét. Do đó, định dạng YAML được sử dụng trong nhiều ngăn xếp công nghệ như ElasticSearch và Docker để lưu trữ thông tin cấu hình.

Khả năng sử dụng các cấu trúc phúc tạp

Một tính năng khác mà YAML cung cấp là khả năng tham chiếu đến các đối tượng dữ liệu khác. Với tham chiếu này, có thể ghi dữ liệu đệ quy trong tệp YAML.

Đối với điều này, chúng tôi có thể xác định neo trong tệp YAML bằng cách sử dụng & và tham chiếu đến chúng sau này bằng bí danh, *. Đây là một tính năng rất quan trọng trong YAML mà JSON không cung cấp. Trong JSON, không thể tuần tự hóa các cấu trúc phức tạp với các tham chiếu đối tượng. Nhưng tính năng trên trong YAML giải quyết được vấn đề đó. Nhưng một nhược điểm của điều này là khả năng lặp lại vô hạn trong một số bộ chuyển đổi.

Vì vậy, từ tất cả những điểm này, chúng ta có thể thấy rằng cả JSON và YAML đều có điểm mạnh và điểm yếu của họ. Một nhà phát triển giỏi phải có thể xác định những điều này và sử dụng đúng định dạng ở đúng vị trí.

Ví dụ:

Yaml file:

Json file:

Tổng kết:

Trên đây là 1 số chia sẻ về JSON vs YAML mong có thể giúp đỡ mọi người.

Author: DuongVT19

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.