Làm thế nào để chuyển màn hình mà không cần context trong Flutter?

by Quyxanh019
439 views

Làm thế nào để chuyển màn hình mà không cần context trong Flutter?

Chúng ta sẽ học cách loại bỏ context khi navigate trong Flutter nhé.

Navigate là một phần không thể thiếu trong bất kì ứng dụng nào. Flutter sẽ hỗ trợ bạn navigate đến bất cứ màn hình nào một cách dễ dàng hơn chỉ với việc sử dụng các chức năng navigate đơn giản như Push và Pop.

Để Push:

Để Pop:

Điều này hoạt động khá tốt cho đến khi ứng dụng của bạn mở rộng quy mô và bạn tách logic nghiệp vụ của mình với logic UI. Và bây giờ bạn phải chuyển BuildContext từ một function này sang một function khác. Đôi khi việc này sẽ trở nên rắc rối khiến bạn muốn tránh việc chuyển context.

Đừng lo lắng nhé vì NavigatorKey sẽ giải cứu bạn.

1. Đầu tiên, hãy tạo Navigator Key

2. Tiếp đến, hãy chuyển Navigator Key trong MaterialApp

3. Cuối cùng, hãy push bằng Navigator Key

Vậy là xong, chỉ với 3 bước đơn giản, bạn đã có thể loại bỏ context ra khỏi Navigation của mình. Bạn có thể kiểm tra code đầy đủ trên Github.

Bài viết được tham khảo từ Divyanshu Bhargava.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like