Lỗi (Error)
Lỗi là vấn đề khá là nghiêm trọng và khó có thể “deal with” với nó, và không thể phục hồi. ví dụ: out of memory (đầy bộ nhớ).

Ngoại lệ (Exceptions)] nhằm truyền đạt thông tin cho người dùng về lỗi,  để lỗi có thể được giải quyết theo chương trình. Nó được dự định là  đã bắt được và nó phải chứa các trường dữ liệu hữu ích.


Khi đang chạy chương trình, đột nhiên ngừng lại và xuất hiện thông báo lỗi – đó chính là ngoại lệ ( Exceptions).

Trong quá trình xây dựng phần mềm sẽ có thể sảy ra nhiều lỗi và những ngoại lệ , điều này là không tránh khỏi. Vậy cách nào để kiểm soát và phát hiện chúng ? Ở bài viết này mình sẽ sử dụng try catch để xử lý lỗi giúp cho app không bị chết đột ngột .

Cú pháp

Try{

// Khối lệnh có nguy cơ xảy ra exception

} catch(e){

}finally{

}

Sau đây chúng ta hãy đi vào ví dụ cụ thể :

Ở ví dụ trên ta có thể thấy đã xảy ra lỗi nhưng bản thân mỗi lập trình viên không thể vì lỗi mà làm chết app ảnh hưởng đến trải nhiệm người dùng . Trong thực tế app có thể chết do mạng internet hay filenotfound hay nhiều  vô vàn lý do khác . Các lập trình viên phải handle các lỗi nhiều nhất có thể để ứng dụng luôn luôn “sống” .

finally : try-catch-finally hay try – finally , khối lệnh trong finally sẽ được thực hiện bất chấp có sảy ra lỗi trong khối try hay không.

Try-on-catch : để bắt được loại ngoại lệ cụ thể. Ví dụ:

Khi bắt được chính xác loại ngoại lệ ở trước thì khối lệnh trong catch sẽ không được thực thi.

Tóm lại bài viết này nhằm mục đích gới thiệu về try catch finaly một cách cơ bản , hi vọng giúp ích được cho bạn

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.