Swift – Basic to advanced Closure

by Quang Huy
831 views

Với nhiều bài toán, không phải lúc nào cũng đơn giản. Ví dụ chỉ với 2 số nguyên, thực tế có rất nhiều công thức áp dụng được với 2 số này, từ đơn giản như cộng, trừ, nhân, chia … đến phức tạp như hàm mũ, khai căn,… Nếu chỉ sử dụng cách định nghĩa sẵn các function ta không giải quyết tất các các case của bài toán. Giải pháp ở đây là chúng ta sử dụng closure.


Đầu mục bài viết

Closure cơ bản

 1. Tạo closure cơ bản
 2. Tạo tham số cho closure
 3. Trả về giá trị từ closure
 4. Truyền closure như 1 tham số vào Function

Closure nâng cao

 1. Truyền closure với nhiều tham số vào Function
 2. Trả về closure từ functiion
 3. Lưu trữ dữ liệu với closure

Các kiểu gọi hàm với closure

Tổng kết


Basic closure

1. Tạo closure cơ bản

Swift cho phép chúng ta sử dụng function như bất kỳ kiểu dữ liệu nào,ví dụ như string, integers,… Điều này có nghĩa rằng chúng ta có thể tạo ra 1 function và gán nó cho một biến, gọi function đó bằng cách sử dụng biến đó và thậm chí có thể gán function đó vào các function khác dưới dạng tham số.

Function mà ta sử dụng theo cách này được gọi là closure, mặc dù cách hoạt động của nó giống function tuy nhiên cách viết khác nhau 1 chút.

Ví dụ đơn giản để print 1 đoạn text :

Ở đây mình tạo ra một function tuy nhiên không có tên, và gán nó cho biến driving. Ta có thể gọi driving() như thể nó là 1 hàm thông thường :

2. Tạo tham số cho closure

Khi khởi tạo closure, ta sẽ nhận ra nó không có tên nên sẽ không có bất kỳ vị trí nào để thêm tham số như function bình thường. Tuy nhiên không có nghĩa là closure không nhận tham số input, chỉ là nó có cách làm khác so với function: các tham số được liệt kê bên trong dấu {}.

Cách tạo ra các tham số để closure có thể “chứa chấp” rất đơn giản, chỉ cần liệt kê chúng bên trong dấu ngoặc đơn ngay sau dấu ngoặc nhọn mở, sau đó thêm keyword in để Swift biết phần nào là phần bắt đầu closure.

Ví dụ mình sửa driving() bên trên thành closure có chứa tham số

Và một trong những điểm khác biệt nữa giữa closure và function là bạn không cần sử dụng tên tham số khi gọi closure.

3. Trả về giá trị từ closure

Closure có thể trả về giá trị, và cách viết tương tự như khai báo tham số: viết nó trong closure, ngay trước keyword in.

Với closure driving() bên trên, mình sẽ trả về đoạn string kia thay vì print thẳng ra, để làm thế ta sử dụng → String trước keyword in, sau đó sử dụng return như function bình thường

Bây giờ có thể gọi closure này và in ra giá trị String nó trả về

4. Truyền closure như một tham số vào function

Vì closure có thể được sử dụng như string, integer,…, bạn có thể truyền nó vào 1 function. Syntax của nó khá là rắc rối với newbie tuy nhiên nếu bạn đã hiểu về nó thì sẽ thấy không rắc rối lắm :))

Đây là closure driving() gốc của chúng ta

Nếu bạn muốn truyền closure này vào trong 1 function để nó có thể thực thi bên trong function đó, bạn phải chỉ định kiểu tham số là () -> Void.

Ví dụ mình viết 1 function travel() mà nó nhận tham số là các kiểu action khác nhau

Ta có thể gọi hàm travel() mà sử dụng closure driving

Bên trên là 1 ví dụ về truyền closure như 1 tham số, tuy nhiên ta đang sử dụng () → Void, nói cách khác là không truyền vào tham số và cũng không nhận giá trị trả về.

Tuy nhiên,1 closure vẫn có thể nhận tham số của chính nó khi chính closure đó đang là 1 tham số của function khác.

Ví dụ, mình viết lại function travel() mà nó chỉ có 1 closure là tham số duy nhất, và closure đó nhận tham số là 1 String

Và để thực thi function travel(), ta gọi nó với 1 tham số closure


Advanced closure

1. Truyền closure với nhiều tham số vào function

Mình lại xin phép viết lại hàm travel() bên trên, tuy nhiên lần này hàm travel() của chúng ta sẽ cần 1 closure mà nó chứa một vài thông tin khác thay vì 1 string như bên trên, cụ thể nó sẽ chứa thông tin về địa điểm mà một người sẽ đến và tốc độ họ đi. Lúc này chúng ta cần sử dụng (String, Int) → String cho kiểu tham số của closure

Để thực thi function travel(), ta gọi function này với tham số closure được truyền vào

( Bạn có thể thấy lạ với các keyword $0 và $1, hiện tại bạn không hiểu cũng không sao cả vì mình sẽ giải thích rõ hơn ở dưới =]] )

Closure giống với function là nó có thể nhận bao nhiêu tham số cũng được, tuy nhiên bạn có thể thấy rằng một function mà nhận quá nhiều tham số thì sẽ rất khó hiểu dẫn đến confuse, điều này còn kinh khủng hơn với closure khi bản chất closure cũng đã rất phức tạp rồi. Vì thế để mọi thứ clear bạn nên chỉ sử dụng từ 1 đến 3 tham số  mà thôi.

2. Trả về closure từ function

Tương tự như việc bạn truyền tham số closure vào function, bạn cũng có thể nhận về 1 closure mà được trả về từ function.

Syntax để return closure từ function có hơi rắc rối 1 chút, bởi vì nó dùng → 2 lần: một để chỉ định giá trị trả về của function và một để chỉ định giá trị trả về từ closure.

Mình lại viết lại hàm travel() mà không nhận tham số, tuy nhiên lại có trả về 1 closure mà closure nhận tham số là String và trả về Void

Chúng ta gọi travel() để nhận về closure đó, sau đó gọi nó như 1 function

Còn 1 cách gọi nữa để gọi trực tiếp giá trị trả về từ travel() – cách này không được khuyến khích sử dụng:

3. Lưu trữ dữ liệu với closure

Nếu bạn sử dụng bất kỳ giá trị bên ngoài nào trong closure, Swift sẽ lưu và giữ chúng cùng closure, vì thế giá trị này có thể bị thay đổi kể cả nó không còn tồn tại.

Ví dụ, việc lưu trữ giá trị trong closure xảy ra khi ta tạo 1 giá trị trong hàm travel() mà giá trị đó được sử dụng trong closure, ở đây ví dụ như ta muốn kiểm tra xem closure được gọi trả về bao nhiêu lần

Mặc dù biến counter được tạo bên trong travel(), nó sẽ được lưu trữ bởi closure vì thế nến nó sẽ vẫn luôn tồn tại cho closure đó.

Vì thế nếu ta gọi result(“London”) nhiều lần, biến đếm sẽ luôn tăng lên :


Các kiểu gọi hàm với closure

Ví dụ, ở đây định nghĩa 1 functiontypecalculationresultcallback với tham số đầu vào là 1 kiểu int và không có giá trị trả về, chúng ta cũng có thêm 1 hàm là multiplyNumber với 2 tham số nhận vào là kiểu int, không có giá trị trả về và kèm theo 1 tham số có tên là callback có kiểu là CalculationResultCallback. Trong ngôn ngữ lập trình nói chung, callback có nghĩa là lời gọi hàm sau, tức là sau quá trình sử lý logic và ra được 1 kết quả nào đó mà chúng ta cần xử lý thêm với kết quả đó.

Hàm multiplyNumbers có ý nghĩa là, với 2 giá trị nguyên bất kỳ, nó sẽ tính phép nhân 2 số, sau đó sẽ trả về kết quả bằng 1 hàm mà ở đó, ta có thể tùy ý sử dụng kết quả theo ý ta muốn.

Ta có các cách gọi hàm như sau:

 • Ta có thể thấy, 2 tham số đầu tiên có kiểu int được gọi hoàn toàn bình thường, nhưng với tham số thứ 3 với tên là callback, thay vì truyền vào 1 số, hoặc 1 tên hàm như trước, thì ta truyền vào hẳn 1 hàm,mà ở đó ta in ra dòng “Tích của 2 số là …”
 • Trong closure này,chúng ta có từ khóa in phân cách 2 nửa,bên trái là khai báo tham số nằm trong () và khai báo kiểu trả về là void,bên phải là lệnh được thực thi khi gọi đến closure này,toàn bộ closure được bao trong cặp dấu {}.
 • Giống như function bình thường,ta có thể bỏ void nếu hàm không trả về kết quả,và có thể bỏ đi luôn () bao tham số.
 • Đây chính là dạng gọi cơ bản nhất của closure
 • Swift quy định,với những hàm khai báo closure là tham số nhưng ở vị trí cuối cùng trong danh sách tham số: ví dụ như trên,ta có thể gọi hàm bằng cách gọi hàm với 2 tham số int bình thường,kéo theo 1 tham số closure được bao bằng dấu {},trường hợp này được gọi là Trailing closure
 • Để closure gọn hơn nữa, có 1 tính năng gọi là Shorthands, bản chất là thay vì khai báo tham số với tên biến cụ thể thì chúng ta sử dụng cú pháp $0,$1,$2,… để thay thế cho các tham số ở vị trí 0,1,2,.. Tất nhiên,nếu hàm chỉ có 1 tham số mà ta gọi đến $1 thì hàm sẽ báo lỗi.
 • Đối với shorthands, ta không thể khai báo tham số như những trường hợp trên nữa,đổi lại sẽ ngắn gọn hết sức có thể..
 • Tuy nhiên,với hàm có nhiều tham số,ta khó xác định $0,$1,$2,… là gì.Vì thế nên chỉ sử dụng shorthands với hàm đơn giản chỉ có từ 1-3 tham số mà thôi.

Tổng kết

Về bản chất

 • Closure là 1 function.
 • Nhưng là function không đầy đủ tên function và thân function , mà chỉ có mỗi thân function .
 • Mục đích của nó không phải gọi function bằng tên, mà là được chèn vào tham số của 1 function khác.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like