Author

Quang Huy

 • AppleTipSwiftiOS

  Swift: weak and unowned

  by Quang Huy
  by Quang Huy 363 views

  Automatic Reference Counting aka ARC, là 1 tính năng của Swift dùng để đếm số lượng strong reference, và cho phép quản lý việc giải phóng memory khi 1 instance không còn được reference(tham chiếu) đến. Theo như doc của Apple: Ví dụ :  Trong ví dụ này, class FirstViewController của mình đang strong reference đến instance secondClass Như mình đã đề cập bên trên, ARC sẽ giúp chúng ta quản lý, phân bổ memory từ những instance không còn được tham chiếu đến. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra khi có 2 object/instance strong reference đến nhau? Từ strong việt hóa ra là mạnh, bền, … nghe thôi cũng cảm giác khó phá hỏng, phá hủy nó rồi đúng không? :))) Thì strong reference cũng thế, strong reference trỏ đến 1 instance/object và sở hữu nó, quyết định đến sự tồn tại của instance/object đó.  ARC không thể có cách nào giải phóng được memory từ những kiểu instace/object này, và điều này sẽ dẫn đến memory leak. Trong thực tế những project đã làm, thì mình rất hay thường gặp những case strong reference, và mình cũng rất hay vô tình tạo ra strong reference :v  Case mình hay gặp nhất là case khi khởi tạo delegate: Trông ví dụ này có vẻ quen đúng không? :))) ở đây mình có 1 protocol DemoDelegate, và khởi tạo delegate này trong FirstClass. Và FirstClass và delegate DemoDelegate đang strong reference đến nhau. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có weak và unowned. …

  2 FacebookTwitterLinkedinReddit