Gitlab CI/CD cho người mới bắt đầu – Phần 2: Configure Runner

by tunghn140706
1.1K views 5 mins read

Xin chào mọi người,
Chúng ta đã quá lâu không gặp lại nhau rồi đúng không?
Như đã nói từ kì trước, để tiếp tục series "Gitlab CI/CD cho người mới bắt đầu", thì ở bài này mình sẽ viết về cách set-up local gitlab runner, cụ thể hơn, chúng ta sẽ setting 1 runner qua Docker.

Tại sao lại là Docker chứ không phải là trên Window hay MacOS? Mình chọn Docker vì nó đơn giản với những người mới, cộng với tính linh động của nó trên nhiều môi trường khác nhau. Vì vậy, nên để có thể tiếp tục với tutorial này thì việc đầu tiên bạn cần làm là có docker ở trên máy của mình. (Bạn có thể xem hướng dẫn tải và cài đặt tại đây) Nếu bạn đã cài đặt thành công Docker trên máy, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần chính ngay thôi.

Về cơ bản thì việc khởi tạo và chạy runner qua Docker này sẽ trải qua 2 bước: (Chi tiết có thể xem tại đây)

Bước 1: Khởi tạo và chạy gitlab runner

https://docs.gitlab.com/runner/install/ 
docker run -d --name gitlab-runner --restart always \
 -v gitlab-runner:/etc/gitlab-runner \
 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
 gitlab/gitlab-runner:latest 

Bước 2: Đăng kí gitlab runner đó với project mà chúng ta muốn sử dụng

docker exec -it gitlab-runner bash 
gitlab-runner register -n --name GitLabRunner \
--executor docker --docker-image docker:latest \
--docker-volumes /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
--url ${GITLAB_URL} \
--registration-token ${GITLAB_TOKEN} \
--tag-list cicd_tag

Ở bước này chúng ta sẽ cần config 2 biến env trong phần variable tại repo gitlab,

 • Biến thứ nhất GITLAB_URL chính là URL tới repo cần config runners,
 • Biến thứ 2 GITLAB_TOKEN là secret token để runner kết nối với repo trên gitlab. Gitlab Token & Gitlab Url

(Ngoài ra các bạn có thế xem thêm các cài đặt nâng cao khi đăng kí runner tại đây)

Khi đăng kí runner như trên, bạn sẽ cần chú ý vào tag-list, tại đây thì runner sẽ nhận diện những job nào được gắn tag đó để khởi chạy!

Đó, và như vậy là chúng ta đã đăng kí thành công local runner cho repo gitlab. Thật đơn giản phải không? =)))

Stay tuned and keep waiting for our next articles nhớ <3.
Xin chào thân ái và quyết thắng tới mn!

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like