FaunaDB là một lớp khác biệt với hầu hết các cơ sở dữ liệu xung quanh. Nó cung cấp tính linh hoạt và khả năng mở rộng đáng kinh ngạc. Vì FaunaDB không có máy chủ nên bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu và sử dụng nó mà không cần lo lắng về bất kỳ điều gì khác.

Bạn có thể sử dụng FaunaDB làm cơ sở dữ liệu OLTP (xử lý giao dịch trực tuyến) với ACID phân tán (tính nguyên tử, tính nhất quán, tính cách ly, độ bền), làm cơ sở dữ liệu tài liệu hoặc thậm chí là NoSQL dựa trên khóa-giá trị đơn giản. Nó cũng bao gồm hỗ trợ cho các tính năng doanh nghiệp như lưu giữ dữ liệu có thể định cấu hình và cho thuê nhiều lần theo thứ bậc.

Quan trọng là, FaunaDB không ràng buộc bạn với đám mây. Nó có sẵn dưới dạng dịch vụ đám mây được quản lý hoặc JAR có thể tải xuống, hình ảnh máy hoặc vùng chứa mà bạn có thể chạy tại chỗ.

Chức năng của FaunaDB

FaunaDB cung cấp tính linh hoạt cao, cho phép bạn tinh chỉnh một số thông số dựa trên các yêu cầu của dự án của bạn. Chúng ta có thể sử dụng FaunaDB làm cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống, cơ sở dữ liệu khóa-giá trị, dựa trên tài liệu hoặc đồ thị. Chúng ta có thể thực thi một lược đồ trên dữ liệu hoặc chỉ để nó lỏng lẻo.

FaunaDB là cực kỳ linh hoạt. Chúng ta có thể chạy FaunaDB trên đám mây (dưới dạng cơ sở dữ liệu không máy chủ với cấp miễn phí phong phú), tại cơ sở hoặc dưới dạng cơ sở dữ liệu nhúng, ngay bên trong ứng dụng của chúng ta. Cùng với những điểm cực đoan này, nó cũng cung cấp các hình thức triển khai phổ biến nhất như hình ảnh máy và hình ảnh docker.

Tất cả điều này đi kèm với các giao dịch ACID và hiệu suất rất cao – mọi thứ mà một kiến trúc sư muốn cho một ứng dụng.

Fauna Console

Mặc dù Fauna cung cấp một trình bao lệnh thanh lịch cho đám mây DB (cơ sở dữ liệu), chúng ta hãy bắt đầu với bảng điều khiển web, đây là cách dễ dàng nhất để tham gia.

Sau khi đăng ký, bạn sẽ thấy trang tổng quan giống như sau:

Tạo cơ sở dữ liệu

Để tạo cơ sở dữ liệu, bạn sẽ bắt đầu bằng cách nhấp vào Cơ sở dữ liệu mới (khá trực quan!). Sau khi bạn cung cấp tên DB, bạn đã hoàn tất; bây giờ bạn có một phiên bản DB mới cho ứng dụng của bạn. Nếu bạn chỉ muốn thực hành, bạn có thể chọn tùy chọn điền dữ liệu giả vào DB hoặc bạn có thể thêm dữ liệu của riêng mình.

Với điều đó, bạn có một phiên bản cơ sở dữ liệu sạch.

Tạo Collection.

Tất nhiên, bước tiếp theo là tạo một bộ sưu tập. Fauna cung cấp một số lựa chọn khi chúng ta tạo một collection mới.

Trang tạo collection trông giống như sau:

Cùng với tên bộ sưu tập, chúng ta có hai tùy chọn. Ngày lịch sử và TTL (Thời gian tồn tại) cho mỗi bản ghi. Ngày lịch sử là số ngày Fauna sẽ lưu lại lịch sử của tài liệu (trong trường hợp bạn muốn hoàn tác thay đổi). Nếu chúng ta dọn sạch lĩnh vực này, lịch sử sẽ được lưu giữ mãi mãi. Đương nhiên, dữ liệu lịch sử cũng là dữ liệu được tính phí trên đám mây, vì vậy bạn phải cẩn thận khi chọn số này.

TTL xác định số ngày mà một tài liệu chưa được chỉnh sửa ở lại trong bộ sưu tập sau lần viết cuối cùng. Việc đặt giá trị hợp lý cho TTL khá hữu ích vì nó có thể giúp giảm chi phí.

Cuối cùng, chúng ta nhấn lưu và – bùng nổ – bạn đã tạo một bộ sưu tập mới. Bây giờ bạn sẽ thấy một giao diện người dùng sạch để thêm tài liệu mới vào bộ sưu tập.

Tạo Document

Nhấp vào nút đó sẽ hiển thị cho chúng ta một hộp văn bản nơi chúng ta có thể nhập JSON cho tài liệu mới mà chúng ta muốn thêm vào bộ sưu tập của mình.

Bảng điều khiển cũng cung cấp một số tùy chọn khác để tạo chỉ mục, chức năng tùy chỉnh, thêm lược đồ GraphQL và cũng để tạo khóa bảo mật để truy cập cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn cảm thấy nhàm chán với giao diện người dùng, bảng điều khiển sẽ cung cấp liên kết để mở giao diện người dùng. Tại đây, chúng ta có thể gõ các lệnh cần thiết để làm việc với cơ sở dữ liệu. Trên thực tế, Fauna cũng cho phép chúng ta mở một trình bao trên thiết bị đầu cuối cục bộ của chúng ta để có thể tương tác với cơ sở dữ liệu. Hãy cùng kiểm tra nào.

Fauna Shell

Bất kỳ ai nghiêm túc về việc xây dựng các ứng dụng trong thế giới thực đều nên bỏ bảng điều khiển web và quay lại màn hình đen. Đó là cách tốt nhất để phát triển. Fauna cung cấp một CLI (giao diện dòng lệnh) rất tốt và một shell dựa trên NodeJS để giao tiếp với ứng dụng trên đám mây.

Hãy bắt đầu với việc cài đặt. Nếu bạn đã hiểu được điều này, ta khá chắc chắn rằng bạn biết cách cài đặt NodeJS và npm (nếu chúng chưa được cài đặt). Vì vậy, hãy bắt đầu sau thời điểm đó. Chúng ta phải cài đặt Fauna shell bằng npm.

 Npm tập hợp tất cả những gì bạn cần để chạy Fauna shell và thiết lập nó.

Tiếp theo, chúng ta đăng nhập vào tài khoản đám mây Fauna của mình.

Điều này yêu cầu email và mật khẩu mà chúng ta đã sử dụng để đăng ký. Nó cũng có một tùy chọn để đăng nhập bằng một chìa khóa.

QUERY DOCUMENTS

Bây giờ, hãy thử tìm nạp các bản ghi từ bộ sưu tập. Có hai cách để truy vấn dữ liệu này. Bạn có thể sử dụng ID hoặc chỉ mục.

Lưu ý trong các hoạt động tạo ở trên, chúng ta có một số – 270925464408687111 – trong xác nhận. Bạn có thể sử dụng điều này để truy vấn bản ghi.

Điều này trả về bản ghi mà chúng ta vừa chèn.

Tất nhiên, đây là một cách nhàm chán để truy vấn dữ liệu. Tại sao chúng ta tạo chỉ mục? Hãy sử dụng chỉ mục đó để truy vấn bản ghi được yêu cầu.

Chúng ta có thể truy vấn cùng một bản ghi bằng cách sử dụng chỉ mục trên tiêu đề mà chúng ta đã tạo ở trên.

Nó trả về cùng một bản ghi.

Đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua về những gì chúng ta có thể làm với bảng điều khiển web và shell. Fauna có tài liệu rất tốt. Bạn có thể xem Sách dạy nấu ăn trên trang web của họ để có một bộ sưu tập tốt các đoạn mã cho các trường hợp sử dụng khác nhau.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi.

Author: DuongVT19

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.