Sử dụng nhiều phiên bản node cùng lúc

by Hieu Nguyen
296 views

Khi sử dụng node nhiều bạn nghĩ rằng chỉ cần sử dụng phiên bản LTS mới nhất là đủ rồi. Tuy nhiên nếu bạn phải tham gia nhiều dự án cùng lúc (như mình chẳng hạn) thì mới thấy là chẳng dễ gì các dự án sống chung với nhau được. Nói vậy để thấy rằng dùng có thể dùng nhiều phiên bản cùng lúc là cần thiết. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bản cách sử dụng nhiều phiên bản node cùng lúc.

nvm là gì?

nvm là viết tắt của Node Version Manager. Như đã nói ở trên bài viết này sẽ hướng dẫn cách các bạn có thể sử dụng nhiều phiên bản node cùng lúc. Vậy thì nm là cần thiết nhỉ.

Để cài đặt nvm bạn có thể sử dụng lệnh sau:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.2/install.sh | bash
wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.2/install.sh | bash

Tuỳ thuộc vào hệ điều hành bạn đang sử dụng thì cần thêm đoạn sau vào ~/.bash_profile hoặc ~/.profile hoặc ~/.bashrc hoặc ~/.zshrc. Mình đang sử dụng zsh nên mình sẽ thêm vào ~/.zshrc

export NVM_DIR="$([ -z "${XDG_CONFIG_HOME-}" ] && printf %s "${HOME}/.nvm" || printf %s "${XDG_CONFIG_HOME}/nvm")"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"

Kiểm tra xem nvm đã được cài thành công chưa

nvm -v

Giờ thì cài đặt phiên bản node mà muốn sử dụng thôi nào

Cài đặt phiên bản mới nhất:

nvm install node

Cài đặt phiên bản xác định mà bạn muốn

nvm install 10.10.0

Để chuyển qua phiên bản node bản muốn sử dụng

nvm use v13.9.0

v13.9.0 là tên phiên bản các bạn nhìn thấy sau khi sử dụng nvm ls như ở trên.

Chi tiết cách sử dụng nvm thì các bạn có thể tham khảo hướng dẫn ở link sau

https://github.com/nvm-sh/nvm

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like