Webservers

by son
292 views

Về cơ bản bài viết này đưa cho các bạn khái niệm rất cơ bản về WebServer, các bạn web developer có thể rất cần Đầu tiên, mình nghĩ chúng ta nên đề cập đến HTTP, làm thế nào để match incoming HTTP request với website, sau đó là 2 Web Server rất phổ biến: Apache và Nginx, cuối cùng sẽ đề cập đến 1 ngôn ngữ cụ thể và cách kết nối với web server ở đây là PHP với PHP-FPM.

HTTP, Web Server và Web Sites

Mọi người có lẽ đều nghĩ rằng một WebServer chỉ có thể xử lý phục vụ một trang web, nhưng thực sự là ngược lại. Trong Apache thì dùng khái niệm VirtualHost, còn Nginx sử dụng bằng cách định nghĩa Server trong Nginx Configuration hay còn gọi là Virtual Servers.

Nếu một WebServer đang xử lý nhiều trang web, làm thế nào để máy chủ định tuyến đến đúng trang web mà người dùng muốn truy cập?

Chúng ta quay lại với HTTP – HyperText Transfer Protocol, là một trong năm giao thức chuẩn của mạng Internet, giao thức sử dụng để giao tiếp giữa WebServer và WebClient. Về cơ bản, WebServers sẽ đọc Host header của các Web HTTP request, nếu không tồn tại Host header hoặc không phù hợp, WebServer sẽ chuyển yêu cầu đến một trang web mặc định.

Chúng ta có thể dùng curl để kiểm tra. Ví dụ mình sẽ kiểm tra magz.techover.io và Google.

Chúng ta có thể thấy IP của WebServer là 104.28.19.140, chúng ta dùng curl để xem response khi gọi đến địa chỉ này.

Chúng ta có thể thấy là magz.techover.io sử dụng Cloudflare để bảo vệ, và chúng ta bị chuyển đến trang mặc định 403 khi không có quyền truy cập.

Còn với Google:

Có thể thấy Google sử dụng GWS – Google Web Server. GWS thông báo cho Client rằng, Client cần phải truy cập đến http://www.google.com thông qua Location Header. Có 2 điều bạn thấy ở đây:

  • http://www.google.com mới là trang mặc định, thay vì http://google.com (cái này liên quan đến một khái niệm khác http://google.com được gọi là Naked Domain Name, sẽ có một bài viết liên quan đến vụ này sau).
  • GWS gửi một response chuyển hướng 301 đến http://www.google.com.

Bây giờ nếu thêm Host header vào trang web thì sao:

Kết quả không khả quan lắm, có vẻ như magz.techover.io và google.com vẫn không phải trang mặc định. Với trường hợp của magz.techover.io là do cloudflare chuyển hướng với non-SSL request sang SSL site.

Đến đây một session mới được khởi tạo với Set-Cookie Header. Chúng ta có thể thử với một static site khác, site này không hề có Set-Cookie Header.

Phần tiếp theo sẽ nói về việc cài đặt và cấu hình Nginx và Apache cho một hoặc nhiều Website.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like