Thiết kế hệ thống

by huulinhcvp
156 views

Một số suy nghĩ cá nhân về thiết kế hệ thống. Bài viết này chỉ muốn tạo ra một cái nhìn High-level về thiết kế hệ thống, để người đọc có thể cảm nhận được rằng: À, thực ra các hệ thống lớn cũng… chỉ có thế thôi, ez game.

Đầu tiên, mọi hệ thống phức tạp đều được build từ những hệ thống nhỏ hơn, còn được gọi là các hệ thống con (sub-systems). Như vậy để thiết kế được hệ thống phức tạp thì cần hiểu những hệ thống con. Để hiểu được những hệ thống con thì không cách nào khác ngoài việc tự build những hệ thống con.

Làm cách nào để ghép các hệ thống con lại với nhau thành một hệ thống phức tạp hơn !? Để làm được điều đó, trước hết cần hiểu các giao thức mạng (Protocols), sau đó là các mô hình truyền thông điệp/giao tiếp giữa các máy chủ ứng dụng.

Có một số mô hình giao tiếp phổ biến, hầu hết chúng ta đều tiếp cận với mô hình Synchronous trước, hay còn gọi là mô hình Request-Response. Phần lớn sinh viên đại học dừng ở mức này, nhưng như thế là đủ, bởi sinh viên cần quan tâm hơn đến các kiến thức nền tảng.

Tuy nhiên, các hệ thống hiện nay quá phức tạp, phần lớn workloads là Asynchronous thay vì Synchronous. Chính vì vậy, việc học các mô hình giao tiếp Asynchronous là cần thiết, một số mô hình phổ biến như: Push model, Polling model,… Messgages Broker và Event-bus là hai khái niệm phổ biến trong các hệ thống xử lý Asynchronous workloads. Chúng về bản chất chỉ là 1 layer trung gian giúp de-coupling các hệ thống con với nhau.

Sau khi nắm được sơ sơ về các building blocks rồi thì chúng ta có xu hướng thiết kế theo “khuôn mẫu” –> Architecture Patterns ra đời. Việc học Architecture Patterns có 2 ý nghĩa: (i) thứ nhất giúp chúng ta build các hệ thống phức tạp nhanh hơn bởi những mẫu sẵn có, và (ii) giúp chúng ta hiểu nhanh hơn về cách giao tiếp giữa các hệ thống con với nhau, bởi con người có xu hướng thích làm theo mẫu (có thằng khác chứng minh rồi)

Tóm lại, nếu nắm được các building blocks kể trên thì kể ra trên đời này không có hệ thống phức tạp nào là không làm được :)))

p/s: Bốc phét vậy thôi chứ mình vẫn đang tiếp cận ở High-level, cần nghiên cứu nhiều hơn về networking protocols 🙁 Viết bài là một cách học của mình :))) 

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.