Với những bạn nào đã từng sử dụng Kotlin khi lập trình Android và có tìm hiểu sâu một chút, chắc hẳn các bạn đã biết và cũng sẽ rất ấn tượng với extension của Kotlin. Mình cũng đã từng sử dụng và thấy nó giúp ích rất nhiều trong quá trình code bởi chúng ta có thể viết thêm các phương thức cho các class mà không phải sửa trực tiếp vào class. Việc này rất hữu dụng trong trường hợp bạn muốn viết thêm vào một class nào đó nhưng class đó lại nằm trong một thư viện nào đó hoặc thậm chí là class trong core của Kotlin như String, List,… Một ví dụ (viết bằng dart để cho mọi người dễ nắm bắt):

Theo cách truyền thống :

Giả sử bài toán cho một list số nguyên mà tìm trung bình cộng :

Áp dụng extension :

Cú pháp ở đây là: extension <TênCủaExtension> on <ClassMuốnExtend> {}.

Trong đó tên của extension là do bạn chọn, miễn là không trùng với các class đã có sẵn để tránh nhầm lẫn khi sử dụng.

Nhiều bạn sẽ thắc mắc, this ở đây là gì, tại sao lại có this này nhỉ? Thì this ở đây chính là instance của class String mà chúng ta dùng function này (ở đây là [1,2,3,4,5]). Khi viết function trong extension, chúng ta có thể access trực tiếp vào các member variable của class mà chúng ta đang extend, ví dụ như String thì chúng ta sẽ có thể dùng this.length, this.substring(), this.split() (có thể bỏ chữ this nếu như không bị trùng tên với params truyền vào trong function) , list thì có thể list.leght , list. , list.isEmpty

Cá nhân mình thì hiểu extention dùng để custom các phương thức mà mình muốn khi không có ở mặc định giúp code gọn gàng .

Một số extension mà mình áp dụng extention

Xử lý onclick liên tục

Mình đã giới thiệu qua về extension trong Dart và Flutter. Đây là một tính năng rất hay mà mình muốn mọi người nên biết và sử dụng, hi vọng các bạn thấy hữu ích và áp dụng tính năng này một cách hiệu quả

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.