1. Enum là gì?

An enumeration defines a common type for a group of related values and enables you to work with those values in a type-safe way within your code.

Ở đây chúng ta sẽ lấy nguyên định nghĩa mà Apple đưa ra, hiểu một các nôm na thì Enum là kiểu dữ để định nghĩa một nhóm có giá trị liên quan, từ đó giúp bạn làm việc an toàn với kiểu dữ liệu đó trong code của bạn.

2. Enum trong Enum

Như tiêu đề, mình sẽ đi thẳng vào việc sử dụng Enum trong Enum, các trường    hợp sử   dụng enum thông thường các bạn có thể tìm hiểu ở các blog hoặc bài viết khác.

  • Bài toán đưa ra: Khi bạn có một struct như sau:

ở đây chúng ta thấy có một enum để định về type của các PieChart. Câu hỏi đưa ra là khi bạn vẫn muốn tiếp tục sử dụng lại struct trên cho các object tương tự, và các object đó có type khác nhau thì hướng xử lí của bạn là như thế nào?

-> Một trong các cách mà mình nghĩ các bạn sẽ dùng tới là sử dụng lại enum, thêm case hoặc là tạo một struct và enum mới như hình:

Ở đây chúng ta quan sát giữa strcut ChartViewEntity với ChartViewEntityInWeek. Chúng ta thấy hai struct chỉ khác nhau về type( ở đây là khác nhau vê Enum). Và giữa 2 enum lại có mối quan hệ giống nhau.

Câu hỏi đặt ra, tại sao chúng ta không sử dụng lại cùng 1 struct mà sửa lại Enum, và trong Enum của chúng ta sẽ chưa các case là type cho ChartView trong từng trường hợp mong muốn. Và chúng ta giải quyết bài toán trên bằng cách xử lí lại như sau:

Ở đây mình đã tạo ra 3 enum, và enum PieChartType sẽ chứa 2 Enum còn lại ( đó là các Enum con phù hợp cho từng bài toán đặt ra riêng cho mỗi Object có các thuộc tính được trìu tượng qua struct ChartViewEntity). Vậy là bài toán của chúng ta đã được giải quyết, và chúng ta nhận ra rằng việc sử dụng Enum trong Enum có hiệu quả nhất định, giúp code của bạn gọn hơn, và trở nên tường minh hơn, đảm bảo sự an toàn khi bạn viết code.

  •  Qua ví dụ trên mình đã đưa ra cách giải quyết bài toán đồng thời là ứng dụng của việc sử dụng Enum trong Enum. Vậy tạo sao chúng ta không bắt tay vào sử dụng cho các bài toán riêng của mình. Chúc các bạn thành công.

3. Tổng kết

Trên đây mà một số chia sẻ về việc sử dụng Enum trong Enum nói riêng, và Enum nói chung. Với Swift chúng ta có Enum giúp cho việc viết code trở nên rõ ràng và rành mạch hơn. Mong rằng qua bài viết sẽ giúp ích cho các bạn phần nào đó về việc sử dụng enum và tiến tới con đường coder chuyên nghiệp hơn.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.

Author: CongPQ

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.