Infrastructure as Code

by linh
470 views

Lời nói đầu

Với sự phát triển manh mẽ của Cloud Computing, các ứng dụng mà đơn vị GST đang phát triển được xây dựng trên cloud như AWS ngày càng nhiều. Việc quản lý resource trên cloud cũng là một vấn đề cực kì quan trọng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về Infrastructure as Code(IaC) và Terraform, những công cụ giúp chúng ta quản lý resource cloud dễ dàng hơn.

Nội dung

Vấn đề

Như đã nói ở phía trên, vấn đề chúng ta bàn đến chính là quản lý resouce cloud(AWS, Azure, GPC..). Tại sao lại phải quản lý? Lý do là mỗi dự án sử dụng khoảng 10-15 services, mỗi service có khoảng 1-10 resources, mỗi resource lại có nhiều config khác nhau. Vì vậy nếu không quản lý tốt, sẽ rất dễ bị miss resource, hoặc config giữa các resource khác nhau giữa các môi trường, lúc tạo môi trường mới mất nhiều thời gian để config, compare các môi trường với nhau, rủi ro khi xử lý manual là rất lớn. Vì vậy việc sử dụng tool để quản lý resource là cần thiết và vô cùng quan trọng. Infrastructure as Code đã được sinh ra để giải quyết các vấn đề đó.

Infrastructure as Code

Định nghĩa IaC thì mỗi ông định nghĩa 1 kiểu, sau đây mình sẽ trích dẫn định nghĩa mà mình cho là khá dễ hiểu:

Infrastructure as code (IaC) is the process of managing and provisioning computer data centers through machine-readable definition files, rather than physical hardware configuration or interactive configuration tools. The IT infrastructure managed by this process comprises both physical equipment, such as bare-metal servers, as well as virtual machines, and associated configuration resources. The definitions may be in a version control system. It can use either scripts or declarative definitions, rather than manual processes, but the term is more often used to promote declarative approaches.

Refer: https://docs.microsoft.com/en-us/devops/deliver/what-is-infrastructure-as-code

Hiểu một cách đơn giản hơn thì IaC có nghĩa là chúng ta sử dụng các đoạn code theo format có sẵn(giống như 1 ngôn ngữ lập trình hoặc 1 dạng template: yaml, json..) để quản lý các resource của hệ thống. Khi cần thêm, sửa, xoá 1 resource thì update vào code và apply để thay đổi infra.

Cụ thể IaC giải quyết vấn đề gì?

  • Giải quyết vấn đề đồng bộ giữa các môi trường, không có chuyện môi trường staging 1 kiểu, môi trường prd config lại khác, vì resource cùng sinh ra từ 1 đoạn code
  • Giảm thiểu chi phí xây dựng môi trường. Ban đầu sẽ hơi mất thời gian 1 chút để tạo các resource bằng code, tuy nhiên sau khi dựng xong 1 môi trường hoàn chỉnh, tạo các môi trường khác thì chỉ cần sử dụng lại code đã tạo cho môi trường đầu tiên. Nếu có 1,2 môi trường thì lợi ích có thể ít, nhưng mình đã làm 1 dự án có 9 môi trường, việc này tiết kiệm rất nhiều thời gian
  • Khả năng tái sử dụng: Ví dụ Project A sử dụng VPC, Subnet, EC2 server, Project B cũng sử dụng các resource như vậy, chúng ta có thể tái sử dụng lại source code infra của A, optimize lại 1 chút để sử dụng luôn cho project B
  • Automation: Việc tự động tạo, update, xoá các resource khiến cho việc thục hiện manual được ít đi rất nhiều, giảm thiểu rủi ro do ngứa tay

Một số Iac tool phổ biến:

Terraform

Để dễ hình dung hơn về IaC, mình sẽ giới thiệu về Terraform, một IaC tool khá phổ biến.
Terraform là gì?

Terraform là một IaC tool mã nguồn mở, công cụ phần mềm mã cung cấp quy trình làm việc CLI nhất quán để quản lý hàng trăm dịch vụ đám mây. Terraform mã hóa các API đám mây thành các file khai báo cấu hình.

Một số điểm đáng chú ý:

  • Phát triển bằng Go
  • Phát triển bời HashiCorp, công ty với mục tiêu cách mạng hóa việc quản lý trung tâm dữ liệu: phát triển, phân phối và bảo trì ứng dụng
  • Multi cloud: Support tạo resource cho nhiều cloud provider khác nhau: AWS, Azure, GPC, Oracle..
  • Cung cấp cơ sở hạ tầng trên hơn 300 đám mây và dịch vụ public bằng cách sử dụng một quy trình làm việc duy nhất

Terraform hoạt động thế nào?

Terraform cho phép cơ sở hạ tầng được thể hiện dưới dạng mã bằng một ngôn ngữ đơn giản, con người có thể đọc được gọi là HCL (HashiCorp Configuration Language). Nó đọc các file cấu hình và cung cấp một kế hoạch thực hiện các thay đổi, có thể được xem xét để đảm bảo an toàn, sau đó mới áp dụng các thay đổi.

Các nhà cung cấp có thể mở rộng cho phép Terraform quản lý nhiều loại tài nguyên, bao gồm IaaS, PaaS, SaaS và các dịch vụ phần cứng.

Ví dụ Terraform và 1 số câu lệnh đơn giản

Syntax cơ bản của Terraform

Khi muốn apply code lên Infra của mình, thực hiện câu lệnh

terraform apply

Khi muốn xem sự thay đổi của code hiện tại với trạng thái trước khi thay đổi

terraform plan

Kết quả sau khi apply thành công

Export file terraform thành dạng graph sử dụng lệnh

terraform graph | dot -Tsvg > graph.svg

Kết quả sẽ là file svg có tên là graph.svg, dùng extension để view file, ta có kết quả như sau

CICD với terraform

Terraform là code, thực hiện quản lý, thay đổi tác động đến Infra của hệ thống. Vậy đã là code thì hoàn toàn có thể apply deploy tự động.

Cơ bản CICD với Terraform cũng giống như IaC với ngôn ngữ khác, thay vì các lệnh build thì chúng ta thay bằng các command của terraform.

Kết luận

Bài viết này mình đã giới thiệu về Infrastructure as Code, tại sao lại cần đến nó, lợi ích khi sử dụng. Mình cũng đã giới thiệu ngắn gọn về một IaC tool khá phổ biến là Terraform. Mong rằng bài viết sẽ cho mọi người thấy được tầm quan trọng của IaC và có thể nghiên cứu apply vào dự án của mình.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.