Một số tips Debug ứng dụng với Xcode

by minhnn44
890 views

Overview

Debug là một kỹ năng không thể thiếu của một lập trình viên, kỹ năng debug giỏi giúp ích rất nhiều trong việc tìm hiểu và giải quyết vấn đề phát sinh. Thêm vào đó, Xcode cung cấp rất nhiều công cụ hỗ trợ quá trình debug, nếu tận dụng được hết thì bạn có thể dễ dàng xử lý nhiều vấn đề khó. Bài viết tổng hợp lại một số kinh nghiệm và kiến thức của mình trong quá trình debug ứng dụng với Xcode.

Debugging Process

Việc có một process cụ thể sẽ giúp ta biết được sẽ phải làm gì tiếp theo trong từng giai đoạn, giúp việc debug diễn ra suôn sẻ. Theo như những gì mình học và thực hành được từ thực tế, một flow debug sẽ có các bước như sau:

 1. Discover: Xác định lỗi, đơn giản là chúng ta cần phải biết được lỗi đang gặp phải là gì, là crash app, freeze app, memory leak, business chạy không đúng, data không
 2. Locate: Xác định vị trí đoạn code gây ra lỗi
 3. Inspect: Kiểm tra flow, dữ liệu, logic để tìm ra nguyên nhân khiến đoạn code chạy sai
 4. Fix: Tất nhiên là sửa lại đoạn code cho đúng
 5. Confirm: Đảm bảo là lỗi đã được giải quyết và không có ảnh hưởng, hậu quả gì để lại

Debugger Tools

Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua một lượt những gì Xcode cung cấp trong Debugger Tools. Đây là màn hình capture các thành phần Debugger Tools Xcode cung cấp cho chúng ta:

Debug Navigator

Debug Navigator là khu vực bên trái, gồm có 2 thành phần chính:

 1. Debug Gauge: Là thước đo các chỉ số của ứng dụng như CPU, Memory, Disk I/O, GPU, … Theo dõi các chỉ số trên Debug Gauge có thể giúp ích trong quá trình Discover các bug liên quan đến Memory Leak, CPU Usage, Read/Write Data, FPS, …
 2. Process View: Hiển thị các Threads đang chạy và Call Stack Trace đến breakpoint tại thời điểm ứng dụng dừng để debug. Sử dụng Process View giúp ích trong việc Locate các đoạn code gây nên lỗi, các bạn có thể dễ dàng tìm được đoạn một đoạn code/hàm được gọi từ đâu chỉ bằng việc nhìn vào Call Stack thay vì đọc và search từng dòng code.
Nhìn vào CallStack ta có thể thấy, Breakpoint được gọi có nguồn gốc từ viewDidLoad() của ViewController

Breakpoint

Breakpoint là khái niệm rất quen thuộc ở mọi Debugger Tools, chính là đánh dấu cho vị trí được đánh dấu để debug, khi ứng dụng chạy đến vị trí code này, Debugger Tools sẽ tự động dừng ứng dụng và thực hiện quá trình debug, hiển thị các thông tin tại thời điểm và vị trí đặt Breakpoint.

Chúng ta có thể đặt nhiều Breakpoint, ứng dụng sẽ dừng ở Breakpoint đầu tiên chạy tới.

Source Editor

Source Editor là khu vực để thay đổi source code, tuy nhiên trong khi ứng dụng đang ở chế độ debug chúng ta có thể di chuyển pointer tới các instance cần kiểm tra, và inspect trực tiếp các thông tin của instance đó. Đối với một số data type đặc biệt như UIImage, chúng ta có thể view trực tiếp ảnh từ Source Editor.

Inspect UIImage
Inspect các thông tin của instance

Debug Bar

Debug Bar bao gồm bộ các chức năng hỗ trợ trong quá trình debug, dưới đây là một số chức năng mình hay sử dụng:

 1. Hide/Show: Hiển thị hoặc Ẩn khu vực debug bên dưới Debug Bar
 2. Breakpoint Activation: Enable/Disable các Breakpoint, khi disable thì ứng dụng sẽ không dừng lại khi xử lý qua các vị trí đặt Breakpoint
 3. Continue/Pause: Tạm dừng/Tiếp tục việc thực thi code của ứng dụng
 4. Step controls: Thực thi dòng code tại vị trí hiện tại; Nếu vị trí hiện tại là function, jump vào function đó; Jump ra vị trí đang gọi đến function chứ vị trí hiện tại
 5. Debug View Hierarchy: Hiển thị cấu trúc các Controllers, Views dưới dạng 3D. Hỗ trợ việc theo dõi vị trí và mối quan hệ của các UIComponents tại một thời điểm

Variables View

Variables View là khu vực bên trái, phía dưới Debug Bar, nơi hiển thị các instance của ứng dụng tại thời điểm debug. Tuy nhiên sẽ chỉ hiển thị các instance được sử gọi đến trong block/function chứa vị trí Breakpoint.

Ngoài việc hiển thị, chúng ta còn có thể inspect/edit thông tin các instance

Console & LLBD

Console View là nơi hiển thị các thông tin chúng ta in ra console. Ngoài ra, Console còn được tích hợp thêm LLDB Command, giúp cho việc Debug đã dễ lại càng trở nên dễ dàng hơn. Mình sẽ liệt kê một số LLDB Command thông dụng thường đươc sử dụng trong khi Debug.

 • po variable: In ra giá trị của một biến
 • p variable: In ra toàn bộ thông tin của một biến
 • fr v: In ra toàn bộ thông tin của các biến
 • e expression: Thực thi một expression, ví dụ: e i=10 sẽ thay đổi giá trị của i bằng 10; e var $x=10 sẽ khai báo thêm một biến có giá trị 10.
Ví dụ sử dụng LLDB Command

Ngoài ra còn rất nhiều command hữu ích khác, các bạn có thể tham khảo thêm ở đây.

Trên đây là một số kiến thức và kinh nghiệm của mình, nếu có gì thiếu xót mong được các bạn góp ý. Cảm ơn đã ủng hộ!

Authors

MinhNN44

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like