Triển khai CI/CD cho iOS – SonarQube & Blackduck

by Sam
684 views
This entry is part [part not set] of 6 in the series CI/CD cho iOS

Overview

Tiếp tục với series CI/CD cho iOS, hôm nay chúng ta sẽ triển khai CI với hai nền tảng kiểm tra source code rất nổi tiếng là SonarQube và Blackduck.

Triển khai CI với SonarQube

Đôi chút về SonarQube, đây là một nền tảng mã nguồn mở sử dụng để kiểm tra chất lượng của source code, đánh giá các lỗi ở nhiều mức độ và tiêu chí khác nhau. Mục đích cuối cùng là để thống kê và cải thiện chất lượng của source code theo mọi mặt cũng như giúp lập trình viên đánh giá chất lượng của chính mình. Vì vậy, việc sử dụng SonarQube để hỗ trợ quá trình phát triển, nâng cao chất lượng source code luôn được các doanh nghiệp lớn áp dụng.

Chúng ta sẽ thực hiện CI với SonarQube server ở địa chỉ sau: https://sonarcloud.io, bạn có thể sử dụng tài khoản GitLab của mình để đăng nhập và tạo project ở đây. Sau một vài bước đăng nhập, tạo organization và chọn plan thì chúng ta sẽ đến với step đầu tiên.

Đối với một số trường hợp có Server riêng để host SonarQube, các bạn hãy truy cập host và sử dụng tài khoản/mật khẩu được cung cấp bởi admin.

Cấu hình SonarQube

Việc đầu tiên, chúng ta sẽ cần tạo một project, ở đây mình sẽ tạo một project như hình sau:

Điền Project Key và Display name sau đó ấn Set Up

Trong một số trường hợp, bước config tạo Project sẽ do admin tạo, các bạn chỉ cần đăng nhập là xem được các project mình được phân quyền.

Sau khi ấn Set Up, chúng ta sẽ được suggest 3 lựa chọn, ở đây mình sẽ chọn Manually để có thể sử dụng ở nhiều nền tảng khác nhau (Không chỉ riêng GitLab-CI).

Lựa chọn Manually

Tiếp đó chúng ta sẽ chọn các lựa chọn như hình sau:

Chọn Other(…) -> macOS

Tiếp đó chúng ta ấn Download để tải CLI của SonarQube về, giải nén và lưu vào một thư mục trong thiết bị runner. Giả sử mình sẽ lưu ở địa chỉ sau:

/Users/jena/Projects/sonar-scanner/bin

Mình sẽ thêm thư mục bin vào trong PATH của macOS bằng câu lệnh sau

export PATH=$PATH:/Users/jena/Projects/sonar-scanner/bin

Sau đó, bạn có thể chạy lệnh sau để kiểm tra xem cli đã được nhận vào PATH chưa. Sẽ có một số lỗi yêu cầu cấp quyền để chạy CLI, bạn hãy vào System Preference -> Security & Privacy -> Tab General -> Allow Anyway tất cả

sonar-scanner -v
Sau khi cli được add vào PATH, bạn có thể chạy bằng lệnh sonar-scanner

Tiếp đó, chúng ta sẽ vào GitLab và cài đặt biến môi trường SONAR_TOKEN như hình sau

Tiếp đó, chúng ta sẽ cấu hình CI ở file .gitlab-ci.yml như sau, phần script sẽ được gen cùng với SONAR_TOKEN, các bạn chỉ cần copy và paster vào là được:

stages:
 - Lint
sonar-scanner:
 stage: Lint
 only:
   - cicd
 script:
  - sonar-scanner -Dsonar.organization=w95 -Dsonar.projectKey=CICD.iOS -Dsonar.sources=. -Dsonar.host.url=https://sonarcloud.io -Dsonar.branch=master
 tags:
  - w95

Sau khi commit file .gitlab-ci.yml lên branch cicd, chúng ta sẽ có kết quả như sau:

Job Sonar Scanner chạy thành công với log như trên
Màn hình thống kê trên SonarCloud.io cũng sẽ hiển thị các thông số của source code

Theo như ảnh trên, Quality Gate đang đánh giá Passed tức là source code đạt chất lượng, nhưng thật ra mình scan Starter Project của iOS nên mới không có lỗi, còn code của mình thì lắm lỗi lắm :p

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bước cấu hình CI sử dụng SonarQube cho một project iOS. Mỗi khi có commit, merge hay sự thay đổi trên branch cicd (bạn sẽ đổi thành master/develop/main) thì hệ thống sẽ tự động chạy CI và đẩy thống kê lên Sonar server. Chúng ta chỉ cần lên đó, tracking các thông số và sửa các lỗi bị cảnh báo là được.

Do bài viết hơi dài, nên mình sẽ để phần Blackduck sang bài viết sau. Cảm ơn các bạn đã đọc!

Authors

LinhNB1

Series Navigation

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like