Hướng dẫn sử dụng Project Lombok

by CuongNM49
2.1K views

Hướng dẫn sử dụng Project Lombok

Chinh chiến với Java nhiều năm, bạn có cảm thấy nhàm chán khi làm việc với những đoạn code theo khuôn mẫu của nó hay lười biếng phải khai báo các phương thức Getter, Setter cho các class Java? Nếu câu trả lời là có thì hãy sử dụng Project Lombok. Vậy Project Lombok là gì?

 • Lombok?
 • Cài đặt
 • Sử dụng Lombok
 • Lời kết

Lombok?

Lombok là một thư viện, một plugin, giúp chúng ta giảm thiểu các đoạn code thừa (boilerplate) bằng cách tự động sinh ra các hàm GetterSetterConstructor, v.v..

Lombok giúp chúng ta generate code một cách tự động nhưng không giống như cách các IDE làm cho chúng ta. Các IDE generate các phương thức Getter, Setter và một số phương thức khác trong các tập tin .java. Lombok cũng generate các phương thức đó nhưng là trong các tập tin .class file. Không những làm cho code sáng sửa mà còn trông rất hợp lý, dễ quản lý hơn giúp developer tập trung vào tầng nghiệp vụ và logic thay vì mất thời gian làm những việc thừa thãi.

Cài đặt

Để sử dụng Lombok trong project ta cần:

Bước 1

Thêm lib vào project bằng Maven hoặc Gradle

Maven

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.projectlombok/lombok -->
<dependency>
  <groupId>org.projectlombok</groupId>
  <artifactId>lombok</artifactId>
  <version>1.18.20</version>
  <scope>provided</scope>
</dependency>

Gradle


// https://mvnrepository.com/artifact/org.projectlombok/lombok
compileOnly group: 'org.projectlombok', name: 'lombok', version: '1.18.20'

Bước 2

Đến đây có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao đã thêm Lombok vào project rồi mà còn phải cài thêm Lombok Plugin vào IDE nữa???

Ví dụ bạn muốn sử dụng Lombok để generate Get/Set thì nó sẽ tự động thêm code vào class đó trước khi thành file .jar. Nhưng các IDE thì chỉ nhìn thấy các dòng code hiện tại của bạn và tham chiếu tới nó, điều này sẽ dẫn đến những thông báo lỗi khi bạn sử dụng hàm Get/Set này.

Nên để IDE hiểu rằng các class đã có các hàm Get/Set rồi, thì bạn phải cài thêm Lombok Plugin.

Bây giờ ta sẽ cài đặt cho IntelliJ IDEA

Với IntelliJ IDEA version 2020.3 trở lên thì IDE đã hỗ trợ Lombok mà ko cần cài plugin(phần hướng dẫn này cho version trước 2020.3 )

Vào File -> Setting -> Plugin …

Search “Lombok”, chọn Lombok Plugin và Install.

Sử dụng Lombok

Lombok dùng các Annotation để khai báo

@Data

Ví dụ này 2 đoạn code sẽ tương đương

public class User {

  private String name;

  private int age;

  public User() {
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "User: " + name
        + " - " + age;
  }
}
import lombok.Data;

@Data
public class User {

  private String name;

  private int age;
}

Khi bạn đánh dấu 1 class là @Data, thì nó sẽ generate ra Constructor rỗng hoặc có tham số theo yêu cầu, toàn bộ Get/Set, hàm equals, hashCode, toString().

@NoArgsConstructor@RequiredArgsConstructor@AllArgsConstructor

Các annotation được dùng trong trường hợp bạn muốn định nghĩa các Contructor theo yêu cầu khác nhau:

 • @NoArgsConstructor: Hàm khởi tạo rỗng, đã đề cập ở trên
 • @RequiredArgsConstructor: Hàm khởi tạo chứa tất cả thuộc tính, ví dụ Champion(String name, String type)
 • @AllArgsConstructor: Hàm khởi tạo theo yêu cầu. Bạn chỉ muốn hàm khởi tạo có vài thuộc tính do bạn chọn thôi, thì bạn thêm final trước thuộc tính trong class, nó sẽ tự sinh ra Constructor như thế.

@Getter@Setter

Được sử dụng trong trường hợp chỉ muốn generate Get/Set và không muốn dùng @Data vì có chức năng không cần thiết.

import lombok.Getter;
import lombok.Setter;

@Getter
@Setter
public class User {

  private String name;

  private int age;
}

@Builder

Thông thường, khi chúng ta cần khởi tạo một đối tượng với rất nhiều thông tin, chúng ta có thể sử dụng Builder Pattern để làm điều này.

Ví dụ với class User như sau:

public class Users {

  private String name;

  private int age;

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "User: " + name
        + " - " + age;
  }
}

Để tạo đối tượng User với tất cả các thông tin sử dụng Builder Pattern, chúng ta cần tạo một đối tượng UserBuilder như sau:

public class UserBuilder {

  private Users user;

  public UserBuilder() {
    user = new User();
  }

  public UserBuilder name(String name){
    user.setName(name);
    return this;
  }

  public UserBuilder age(int age){
    user.setAge(age);
    return this;
  }

  public Users build(){
    return user;
  }
}

Và dùng UserBuilder này:

Users users = new UserBuilder()
        .name("CuongNM")
        .age(20)
        .build();

Chắc hẳn ai cũng ngại khi viết 1 class Builder cổ điển như trên, tự dưng phải tạo thêm 1 class nữa, gấp đôi số lượng thuộc tính khai báo, gấp đôi số hàm cần viết.

Với Lombok vấn đề này đc giải quyết rất nhanh gọn

@Data
@Builder
public class Users {

  private String name;

  private int age;
}
Users users = Users.builder()
        .name("CuongNM")
        .age(20)
        .build();

Logging với Project Lombok(@Slf4j)

Thông thường, khi chúng ta sử dụng các Logging frameworks như Log4J, Logback hay Simple Logging Facade for Java (SLF4J), ta sẽ khai báo như sau:

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
 
public class Example {
 
  public static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(Example.class);
 
  public void print(String message) {
    LOGGER.info(message);
  }
}

Nhưng đối với Lombok, ta chỉ cần dùng annotation dành cho Logging framework mà chúng ta muốn sử dụng mà thôi, sau đó thì có thể sử dụng như bình thường. Như ví dụ ở đây, mình đang sử dụng Simple Logging Facade for Java(SLF4J) để logging thì mình sẽ khai báo annotation @Slf4j của Lombok dành cho thư viện này như sau:

import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
 
@Slf4j
public class Example {
 
  public void print(String message) {
    log.info(message);
  }
}

Lời kết

Lombok sinh ra để giúp cho code của chúng ta trở nên ngắn gọn dễ hiểu hơn và nó còn rất nhiều tính năng hay ho khác. Trong khuôn khổ bài viết này mình chỉ giới thiệu về các tính năng cơ bản của Lombok và được mình sử dụng nhiều nhất trong suốt quá trình làm việc.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết! Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại trang chủ của Lombok.

Tác giả

[email protected]

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like