GIT – Những lưu ý khi config user name/email cho repo

by NhatHM
2.4K views

Git và các dịch vụ Git như Github, Gitlab đang ngày càng trở nên phổ biến đối với các developer hiện này, hay có thể nói đó là phần không thể thiếu rồi.

Và đương nhiên, một developer có thể contribute đến nhiều project/repository, và mỗi project có thể dùng một định danh khác nhau. Ví dụ như dùng account email công ty với những project của công ty, hoặc email cá nhân với những project làm thêm, học thêm. Thậm chí có những người được khách hàng cấp account riêng để truy cập vào git riêng của họ.

Và nếu, developer không quản lý tốt git config cho từng project thì có thể sẽ bị nhầm lẫn email lúc commit lên. Đây là điều rất hay xảy ra nhưng tiếc là ít người để ý.

Nếu bạn làm trong FSoft, hoặc các công ty đề cao việc security đối với việc dùng email công ty cho các mục đích ngoài công việc, thì có thể nhận được những email warning dạng: bạn đang dùng email công ty trong project git này….hãy cho biết lý do tại sao, và một loạt các câu hỏi khác.

Tại sao IT lại biết được việc bạn push lên github, gần như ngay lập tức?

Github có API public các event xảy ra trên dịch vụ này gần như realtime tại: https://api.github.com/events. Và nếu tôi viết 1 con Bot scan liên tục API này và phân tích data thì tôi dễ dàng tìm được thông tin người thực hiện commit đấy lên như email hay user name (đương nhiên là email và user name config thôi)

Ví dụ như:

Github public events

Với sample phía trên, ta dễ dàng scan ra được user name và email của người vừa push lên. Và đương nhiên, con BOT của IT cũng sẽ tóm được ta nếu ta sử dụng email công ty để push lên.

Tuy nhiên, nhiều người sẽ thắc mắc tại sao với project này, tôi sử dụng email cá nhân để đăng ký, nhưng thông tin push lên lại là email công ty?

Câu trả lời rất đơn giản, nằm ở chỗ config của git mà thôi.

Git có 2 loại config chính cho các repo là Global config và Local config. Với những thông tin mà được sử dụng ở tất cả các repo thì thường sẽ config trong Global config. Còn những thông tin riêng của từng project sẽ được config trong Local config của từng dự án.

Tuy nhiên, rất nhiều developer quên, hoặc không biết đến điều này.

Cùng xem ví dụ bên dưới.

Ví dụ về config Git Global trong máy: (open terminal và gõ lệnh git config --list)

Git global config sample

Sau khi gõ lệnh thì ta sẽ lấy được tất cả thông tin mà git global config đang setting. (ấn q để thoát ra)

Ví dụ về 1 project không có config user name và email (dùng lệnh git config --list --local)

Với project/repo này thì khi commit lên, do thông tin user name và email bị thiếu, nêu git sẽ lấy config default trong Global config để thêm vào. Do đó, nếu bạn đã từng setting email global là email công ty, thì với commit này của bạn, email cũng sẽ là mail công ty, mặc dù repo này bạn không hề đăng ký bằng email công ty. Và IT sờ gáy.

Vậy, làm thế nào để config thông tin cho từng repo? Ví dụ như dưới

Cd vào thư mục source, dùng config:

git config user.name nhathm<br>git config user.email [email protected]

Và như vậy, config đã được áp dụng cho project của bạn, check lại bằng command git config --list --local, nếu 2 dòng cuối cùng hiển thị thông tin đúng như bạn đã config là thành công

user.name=nhathm<br>[email protected]

Hãy hết sức cẩn thận khi commit nếu như bạn đang tham gia nhiều project khác nhau, sẽ không tốt chút nào nếu repo cá nhân lại bị gắn email công ty, và ngược lại.

Thanks.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like