Cách fix lỗi unzip cho những folder tiếng Nhật

by Phong Luu
418 views

Mô tả lỗi:   

Bạn nhận được 1 folder tiếng Nhật và sau khi dùng phần mềm giải nén thì tên file sẽ biến thành như này: âlâCâïâvâèâôâ^âAâvâèÄÄì∞èJö¡_î⌐É╧éαéΦîƒôóê╦ùèÅæ

Nguyên nhân:

Đó là do win của bạn chưa hỗ trợ định dạng cho tiếng Nhật.

Cách fix:

Mình đang dùng Win10 nên mình sẽ hướng dẫn các bạn fix trên win10 nhé. Các version khác các bạn cũng tìm cách fix tương tự.

Bước 1: Vào Control Panel

Bước 2: Chọn Clock and Region => sau đó chọn Region

Bước 3: Chọn Adminstrative

Bước 4: Chọn Change system locale … sau đó change thành (Japanese (Japan))

Bước 5: Click OK và restart lại PC

Kết luận

Hy vọng với tip này sẽ giúp được một cơ số bạn và dự án tránh được bài toán khó chịu này.

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.