Cách fix lỗi unzip cho những folder tiếng Nhật

by Phong Luu
0 comment 222 views

Mô tả lỗi:   

Bạn nhận được 1 folder tiếng Nhật và sau khi dùng phần mềm giải nén thì tên file sẽ biến thành như này: âlâCâïâvâèâôâ^âAâvâèÄÄì∞èJö¡_î⌐É╧éαéΦîƒôóê╦ùèÅæ

Nguyên nhân:

Đó là do win của bạn chưa hỗ trợ định dạng cho tiếng Nhật.

Cách fix:

Mình đang dùng Win10 nên mình sẽ hướng dẫn các bạn fix trên win10 nhé. Các version khác các bạn cũng tìm cách fix tương tự.

Bước 1: Vào Control Panel

Bước 2: Chọn Clock and Region => sau đó chọn Region

Bước 3: Chọn Adminstrative

Bước 4: Chọn Change system locale … sau đó change thành (Japanese (Japan))

Bước 5: Click OK và restart lại PC

Kết luận

Hy vọng với tip này sẽ giúp được một cơ số bạn và dự án tránh được bài toán khó chịu này.

0 comment
0

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.