Hướng dẫn viết bài

by Techover
472 views

Hướng dẫn viết bài:

  • Mọi người có thể viết bài draft bằng .markdown format rồi import vào bài viết.
  • Bài viết nên có Featured image, nếu không có hình ảnh phù hợp có thể lên trang chia sẻ ảnh free như https://unsplash.com/ để lấy ảnh (nên ghi nguồn ảnh). Như vậy dàn trang sẽ đẹp hơn.
  • Nên bổ sung category, tag… cho bài viết, như vậy dễ quản lý bài và bot google có thể đọc được.
  • Đối với các bài viết về technical, nên có source code đi kèm. Format source bằng cách để source vào block code như dưới (define language cho source code thì có thể highligh syntax phù hợp), hoặc dùng gist.github.com rồi embed link vào bài viết.
  • Bài viết nên có mở bài, thân bài, kết bài, nếu có table of contents thì càng tốt. Bài viết về công nghệ nên hướng về tính ứng dụng, kinh nghiệm sử dụng hoặc khó khăn khi triển khai.
  • Bài viết không nên quá dài, chỉ khoảng 5 phút đọc là tốt nhất, nếu bài dài quá nên tách thành nhiều bài nhỏ.
  • Bài viết không nên dùng keyword liên quan đến dự án, luôn phải suy nghĩ đến tình tiết bảo mật khi viết bài.

Hướng dẫn chèn markdown vào bài viết:

Chọn Add block
Search markdown

Hướng dẫn highlight source code:

Search Prismatic
Trong phần setting cho block thì chọn language tương ứng

Kết quả:

func greeting(_ something: String) {
    print("Hello \(something)")
}

greeting("World")

techover.io

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.